ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Τι σημαίνει διαδικασία?

Εντολές που επιθυμούμε να εκτελεστούν με τη σειρά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ένα νέο όνομα. Η ομαδοποίηση αυτών των εντολών καλείται  Διαδικασία.

Που χρησιμεύει η διαδικασία?

Χρησιμεύει στον υπολογισμό ενός μαθηματικού τύπου, στη δημιουργία ενός σχήματος ή στην εμφάνιση μιας συνομιλίας.

Πλεονέκτημα διαδικασίας

Το πλεονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι μπορούμε να την καλέσουμε με το όνομά της όποτε τη χρειαστούμε, χωρίς να είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσουμε ξανά όλες τις εντολές που περιέχει.

Γενική μορφή διαδικασίας

                                                                   για όνομα_διαδικασίας

                                                                         εντολές

                                                                    τέλος

 

 Προϋποθέσεις για να εκτελεστεί η διαδικασία

Α. Πρέπει να γράψουμε την  διαδικασία στην Περιοχή Καρτελών και συγκεκριμένα στην καρτέλα Διαδικασία.

Β. Στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να βάλουμε χελώνα.

Γ. Στο κέντρο εντολών να γράψουμε το όνομα της διαδικασίας.

 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Άσκηση 1η

α)  Γράψτε μια διαδικασία ώστε η χελώνα να σχεδιάσει ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς 100 εικονοστοιχεία.

 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

β)    Τι πρέπει να υπάρχει στην Επιφάνεια εργασίας?

??????????????????????????????????????????????????????......................................................................

γ)     Τι πρέπει να γράψουμε στο κέντρο εντολών ώστε η χελώνα να εκτελέσει την διαδικασία?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

 

 

Άσκηση 2η

α)    Γράψτε μια διαδικασία ώστε η χελώνα να σχεδιάσει ένα τρίγωνο με μήκος πλευράς 100 εικονοστοιχεία.

 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..........................................................................................................................

 

β)   Τι πρέπει να γράψουμε στο κέντρο εντολών ώστε η χελώνα να εκτελέσει την διαδικασία?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

Άσκηση 3η

α)   Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω διαδικασίες ( τετράγωνο & τρίγωνο), γράψτε μια νέα διαδικασία που θα σχεδιάζει ένα σπίτι.

 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????........................................

β)   Τι πρέπει να γράψουμε στο κέντρο εντολών ώστε η χελώνα να εκτελέσει την διαδικασία?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

Άσκηση 4η

Χρησιμοποιώντας την διαδικασία τετράγωνο που γράψατε στην Άσκηση 1η , δώστε τις κατάλληλες εντολές στο κέντρο εντολών ώστε η χελώνα να σχεδιάσει το παρακάτω σχήμα.

 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..........................................................................................................................

Άσκηση 5η

α)   Γράψτε μια διαδικασία με όνομα Κύκλος που να σχεδιάζει ένα κύκλο.

 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

β)   Τι πρέπει να γράψουμε στο κέντρο εντολών ώστε η χελώνα να εκτελέσει την διαδικασία?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

Άσκηση 6η

α)   Γράψτε μια διαδικασία με όνομα Ημικύκλιο που να σχεδιάζει ένα ημικύκλιο.

 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

β)   Τι πρέπει να γράψουμε στο κέντρο εντολών ώστε η χελώνα να εκτελέσει την διαδικασία?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

Άσκηση 7η

α)   Γράψτε μια διαδικασία  με όνομα Ονοματεπώνυμο που να εμφανίζει το Ονοματεπώνυμό σας 10 φορές.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

β)   Τι πρέπει να γράψουμε στο κέντρο εντολών ώστε η χελώνα να εκτελέσει την διαδικασία?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

Άσκηση 8η

Προσπαθήστε να περιγράψετε την πορεία της χελώνας ακολουθώντας την εντολή:

Επανάλαβε 10 [τετράγωνο δε 36]

όπου «τετράγωνο» είναι το όνομα της διαδικασίας που δημιουργήσαμε στην Άσκηση 1.  Αφού έχετε κατανοήσει τη σημασία των αριθμών 10 και 36 στην εντολή, προσπαθήστε να τους αλλάξετε δημιουργώντας τα δικά σας σχήματα.

 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...........................................................................................................................................................................................................................................

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας και ασκήσεων του συγκεκριμένου φυλλαδίου «Διαδικασίες» και από το βιβλίο Σελ. 191 ? 192 μέχρι και παράγραφο 2.6.

Β.    Άσκηση στο τετράδιο:

α) Να γράψετε διαδικασίες ώστε η χελώνα να σχεδιάζει εξάγωνο, δεκάγωνο, τρίγωνο με μήκος πλευράς 70.

 

β)Τι πρέπει να γράψουμε στο κέντρο εντολών σε κάθε περίπτωση ώστε να ενεργοποιηθεί η χελώνα και να σχεδιάσει τα παραπάνω σχήματα???