ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΣΤΟ MICROWORLDS PRO

 

?  Η εντολή   ΔΕΙΞΕ  χρησιμοποιείται για:

 

Α)  για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων

    Δείξε αριθμός1 + αριθμός2

 

Παραδείγματα

Δείξε 5 + 3  το αποτέλεσμα είναι 8

              Δείξε 5 ? 3 το αποτέλεσμα είναι 2

Δείξε 5 * 3 το αποτέλεσμα είναι 15

Δείξε 5 / 3 το αποτέλεσμα είναι 1,66

Πρέπει να αφήνουμε ένα κενό διάστημα πριν και ένα μετά το σύμβολο της πράξης που χρησιμοποιούμε.

 

Για δυνάμεις:

Δείξε δύναμη βάση εκθέτης

 

Π.χ. Για να μου δώσει το αποτέλεσμα της δύναμης 84  γράφουμε

Δείξε δύναμη 8 4  το αποτέλεσμα είναι 4096.

Σε αριθμητικές εκφράσεις προτεραιότητα έχουν οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις, μετά διαίρεση, πολλαπλασιασμός, πρόσθεση και αφαίρεση.  Π.χ  Δείξε 12 / 2 * 3 το αποτέλεσμα είναι 18.

 

Β) Για εμφάνιση στο κέντρο εντολών μιας λέξης

      Δείξε ?Λέξη

Παραδείγματα

Δείξε  ?Αριστείδης το αποτέλεσμα είναι Αριστείδης

Δείξε  ?2+3 το αποτέλεσμα είναι 2+3

Όταν μετά το δείξε υπάρχουν εισαγωγικά τότε το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει ακριβώς μετά τα εισαγωγικά. Ακόμη και αν υπάρχουν αριθμητικές εκφράσεις το αποτέλεσμα είναι οι ίδιες οι εκφράσεις.

 

Γ)  Για να εμφανίσουμε πρόταση στο κέντρο εντολών

Δείξε  [Κείμενο]

Ο υπολογιστής θα εμφανίσει στο Κέντρο Εντολών όλες τις λέξεις που περικλείονται μεταξύ των δύο αγκύλων [ ].

Παράδειγμα

Δείξε  [Το όνομά μου είναι Πελαγία] το αποτέλεσμα είναι:

Το όνομά μου είναι Πελαγία 

 

Δ)  Για να εμφανίσουμε την τιμή μιας μεταβλητής αφού προηγουμένως έχουμε δώσει τιμή με την εντολή Κάνε.

Κάνε  ?x 4

Δείξε :χ   το αποτέλεσμα είναι 4

 

Ε) Για να εμφανίσουμε κείμενο και αποτέλεσμα αριθμητικών πράξεων χρησιμοποιούμε και την εντολή φρ (φράση).

Παράδειγμα

Δείξε (φρ [το κόστος της εκδρομής ανά μαθητή είναι] 200 / 25 ?ευρώ)                                 το αποτέλεσμα είναι:

το κόστος της εκδρομής ανά μαθητή είναι 8 ευρώ

?  Εμφάνιση μηνύματος στον χρήστη σε παράθυρο στην οθόνη.

                                                  Ανακοίνωση[μήνυμα]

                                                Π.χ.    Ανακοίνωση[Γεια σου]

Τότε θα πεταχτεί ένα παράθυρο και θα γράφει  Γεια σου

?  Εμφάνιση ερωτήματος στον χρήστη σε παράθυρο στην οθόνη.

             Ερώτηση[μήνυμα]

Π.χ.    Ερώτηση[Πώς σε λένε?]

Η εντολή <ερώτηση> είναι μια εντολή εισόδου γιατί μας επιτρέπει να δώσουμε μια τιμή στον υπολογιστή την οποία αποθηκεύει προσωρινά και μπορούμε να την εμφανίσουμε χρησιμοποιώντας την λέξη απάντηση.

Αν στο προηγούμενο παράδειγμα ο χρήστης είχε απαντήσει Γιώργο τότε με την εντολή

Δείξε απάντηση                        θα εμφάνιζε

Γιώργο

Π.χ. αν γράψουμε στο κέντρο εντολών

Ανακοίνωση(φρ[Χάρηκα Πολύ] απάντηση [! Εμένα με λένε Σοφοκλή.])

Τότε θα πεταγόταν ένα παράθυρο που θα έλεγε:

Χάρηκα Πολύ Γιώργο Εμένα με λένε Σοφοκλή.

 

?  Εντολές για να κατευθύνουμε την χελώνα

Α) στκ:  Δίνει εντολή στην χελώνα να αφήνει ίχνος. ?Οταν δημιουργείται μια χελώνα δεν αφήνει ίχνη οπότε για να δημιουργήσουμε κάποιο σχήμα με την χελώνα πρέπει η εντολή στκ να είναι η πρώτη εντολή που θα γράψουμε στο κέντρο εντολών. 

Β) στα:  Δίνει εντολή στην χελώνα να σταματήσει να αφήνει ίχνος .

Γ) μπ αριθμός εικονοστοιχείων: Η χελώνα προχωράει μπροστά τόσα εικονοστοιχεία όσα έχουμε ορίσει π.χ.          μπ  100

Δ) πι αριθμός εικονοστοιχείων: Η χελώνα προχωράει πίσω τόσα εικονοστοιχεία όσα έχουμε ορίσει π.χ.           πι  100

Ε) δε μοίρες: Η χελώνα στρίβει προς τα δεξιά τόσες μοίρες όσες έχουμε ορίσει π.χ     δε  90

ΣΤ) αρ μοίρες: Η χελώνα στρίβει προς τα αριστερά τόσες μοίρες όσες έχουμε ορίσει π.χ     αρ  90

Η) σβγ:  Σβήνει τα σχέδια όλα που υπάρχουν στην επιφάνεια εργασίας και μεταφέρει την χελώνα στο κέντρο με κατεύθυνση προς τα πάνω.

?  Δομή Επανάληψης

Όταν μια λίστα από εντολές επαναλαμβάνονται παραπάνω από μία φορά με την ίδια ακριβώς σειρά τότε γράφουμε:

Επανάλαβε  αριθμός_επαναλήψεων [λίστα εντολών]

Π.χ. για να κατασκευάσουμε τετράγωνο

στκ

Επανάλαβε 4 [μπ 100 δε 90]

Για οποιοδήποτε σχήμα ν-πλευρών με μήκος π.χ.100

Επανάλαβε  ν [μπ 100 δε( 360/ν)]

 

Για σχεδίαση κύκλου: Επανάλαβε 360 [μπ 1 δε 1]

 

?  Η εντολή   ΚΑΝΕ ? ?Ονομα_Μεταβλητής  Τιμή_ Μεταβλητής  χρησιμοποιείται για:

Α.)  Για να δώσουμε αριθμητική τιμή σε μεταβλητή

Π.χ.  Κάνε  ?χ 4   τότε χ=4

Β) Για να δώσουμε αλφαριθμητική τιμή σε μεταβλητή

Π.χ.  Κάνε  ?χ  ?ΓΑΤΑ  τότε χ=ΓΑΤΑ

Γ) Να δώσουμε τιμή πρόταση σε μια μεταβλητή

Π.χ.  Κάνε  ?χ  [Το  όνομά μου είναι ΜΑΡΙΑ]

τότε χ = Το όνομά μου είναι ΜΑΡΙΑ 

Όταν γράφουμε την εντολή Κάνε ο χρήστης δεν καταλαβαίνει ότι έγινε κάτι. Στην πραγματικότητα όταν εκτελείται η εντολή Κάνε τότε αποθηκεύεται προσωρινά η τιμή μιας μεταβλητής στην μνήμη του υπολογιστή. Για να δει την τιμή αυτή, ο χρήστης πρέπει να γράψει την εντολή Δείξε :χ. 

Όταν αναφερόμαστε στο όνομα της μεταβλητής τότε βάζουμε  ?.

Eνώ όταν θέλουμε την τιμή της μεταβλητής βάζουμε : . 

 

 

?   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α) Γενική μορφή διαδικασίας για σχήμα με σταθερό μήκος πλευράς

για όνομα _διαδικασίας

εντολές

τέλος

 

Παράδειγμα: Να γραφτεί διαδικασία που θα σχεδιάζει τετράγωνο με σταθερό μήκος 100.

Στην καρτέλα Διαδικασίες γράφουμε

 

για τετράγωνο

στκ

Επαναλαβε 4 [μπ 100 δε 90]

τέλος

 

Μετά βάζουμε στην επιφάνεια εργασίας την χελώνα και γράφουμε στο κέντρο εντολών :

τετράγωνο

 

Β) Γενική μορφή διαδικασίας για σχήμα με μεταβλητό μήκος

για όνομα _διαδικασίας  :όνομα_μεταβλητής

εντολές

τέλος

 

 

Παράδειγμα: Να γραφτεί διαδικασία που θα σχεδιάζει τετράγωνο με μεταβλητή το  μήκος, το οποίο θα ορίζει ο χρήστης.

Στην καρτέλα Διαδικασίες γράφουμε

 

για τετράγωνο :μήκος

στκ

Επαναλαβε 4 [μπ :μήκος δε 90]

τέλος

 

Μετά βάζουμε στην επιφάνεια εργασίας την χελώνα και γράφουμε στο κέντρο εντολών :

τετράγωνο  50      ή

τετράγωνο 250

 

 

Γ) Να φτιαχτεί διαδικασία που θα σχεδιάζει τετράγωνο με μεταβλητή το  μήκος , το οποίο θα ορίζει ο χρήστης με μεταβολέα.

Στην καρτέλα Διαδικασίες γράφουμε

 

για τετράγωνο :μήκος

στκ

Επανάλαβε 4 [μπ :μήκος δε 90]

τέλος

 

Μετά βάζουμε στην επιφάνεια εργασίας την χελώνα και τον μεταβολέα. Του δίνουμε όνομα μήκος και την ελάχιστη και μέγιστη τιμή που θα μπορεί να δώσει ο χρήστης.

Γράφουμε στο κέντρο εντολών :

 

τετράγωνο  μήκος