ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

?  Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών-βημάτων, με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.

?  Ιδιότητες Αλγορίθμου:

1.       Αποτελεσματικότητα (στο τέλος πρέπει να προκύπτει ένα αποτέλεσμα, ένα έργο).

2.       Περατότητα (κάποτε θα τελειώσει)

3.       Καθοριστικότητα (οι εντολές πρέπει να έχουν ακρίβεια και σαφήνεια)

4.       Απλότητα (οι εντολές πρέπει να είναι εκφρασμένες με απλά λόγια)

 

          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)     Τι ονομάζουμε αλγόριθμο?

2)     Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος?

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 178 ? 185 και από το συγκεκριμένο φυλλάδιο.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις Θεωρίας του συγκεκριμένου Φυλλαδίου.

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής τις Ερωτήσεις θεωρίας 1,2.

        

        ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ