Η οθόνη στο περιβάλλον προγραμματισμού MicroworldsProχωρίζεται σε τρεις περιοχές: Επιφάνεια εργασίας, Κέντρο Εντολών και Περιοχή καρτελών.

Οι πρώτες εντολές

·        Εντολή Δείξε

Η Εντολή Δείξε είναι μια εντολή εξόδου και χρησιμοποιείται για:

?Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων

                             Δείξε  Α  +  Β

                             Δείξε  Α  ?  Β

                             Δείξε  Α  *  Β

                             Δείξε  Α  /  Β

 Πρέπει να αφήνουμε ένα κενό διάστημα πριν και ένα μετά το σύμβολο της πράξης που χρησιμοποιούμε.             

?Εκτέλεση πράξεων με δυνάμεις

            Δείξε  δύναμη βάση εκθέτης

Προτεραιότητα πράξεων: Παρενθέσεις, δυνάμεις, Διαιρέσεις & Πολλαπλασιασμούς, Προσθέσεις & Αφαιρέσεις.

?Εμφάνιση μιας λέξης

           Δείξε  ?Λέξη

?Εμφάνιση πρότασης

          Δείξε  [Η πρόταση]

?Εμφάνιση πρότασης και εκτέλεση αριθμητικών πράξεων

                    Δείξε  (φρ [Η πρόταση]  Α  /   Β)

 

Άσκηση 1η

Στο κέντρο εντολών του MicroworldsProδοκιμάστε τις παρακάτω εντολές και συμπληρώστε τα αποτελέσματα στον πίνακα:

Εντολή

Αποτέλεσμα

Δείξε 5  +  12

 

Δείξε 28  -  17

 

Δείξε 12  *  13

 

Δείξε 112  /  4

 

Δείξε δύναμη 2  3

 

Δείξε 12  /  2  *  3

 

Δείξε (12  /  2)  *  3

 

Δείξε 12   /   (2  *  3)

 

Δείξε ?2+3

 

Δείξε [δύναμη 2 4]

 

Δείξε 19*5

 

Δείξε (φρ [5+6=] 5  +  6)

 

Δείξε ? Καλημέρα Μαρία

 

Δείξε [Καλημέρα παιδιά]

 

Δείξε (φρ [το αποτέλεσμα είναι] 100  /  5 ?Βαθμοί)

 

Δείξε 5  +  4  *  2

 

 

Άσκηση 2η

Γράψτε την κατάλληλη εντολή στο κέντρο εντολών του MicroworldsProώστε να εμφανιστεί το δικό σας όνομα.

???????????????????????????????????????????????????????..............................................................

Άσκηση 3η

Γράψτε τις κατάλληλες εντολές στο κέντρο εντολών του MicroworldsProώστε να εμφανιστεί:  8.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.....................................................

Άσκηση 4η

Γράψτε τις κατάλληλες εντολές στο κέντρο εντολών του MicroworldsProώστε να εμφανιστεί:  Δεν ξέρω τίποτε.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

Άσκηση 5η

Γράψτε τις κατάλληλες εντολές στο κέντρο εντολών του MicroworldsProώστε να εμφανιστεί:  Το βιβλίο μου έκανε 20 ευρώ.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 186 ? 188 μέχρι παράγραφο 2.3 και από το παρόν φυλλάδιο.

Β.  Να απαντήσετε γραπτά τις Ασκήσεις 2,3,4,5 από το παρόν φυλλάδιο.

        Γ.   Να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις στο τετράδιο

1)     Ποια εντολή  πρέπει να γράψουμε στο Κέντρο Εντολών του MicroworldsPro ώστε να εμφανίσει τα παρακάτω αποτελέσματα:

 α) Ερώτηση   β)Το αποτέλεσμα είναι  γ)Δεν ξέρω τίποτε δ)120

 

2)Με την εκτέλεση των παρακάτω εντολών, τι αποτελέσματα θα εμφανιστούν:

 α) Δείξε δύναμη 2  3 * 5 / 10     β) Δείξε ?5+8+4                     γ)Δείξε ?Καλύτερα είμαι   

 

3)Τι θα συμβεί αν ο χρήστης κατά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών, δώσει τον αριθμό 5?

          Ερώτηση [Δώσε ένα αριθμό]

          Δείξε απάντηση  *  2

 

      ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ