ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν  δυσκολίες στην αντιμετώπιση ασκήσεων και προβλημάτων που συναντούν όταν μελετούν κυρίως Φυσική. Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν κείμενα, στα οποία γίνεται επεξεργασία αυτού του θέματος και προτείνουν κάποιες στρατηγικές για την αντιμετώπιση του από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

 
Πλαίσιο κειμένου: Επίλυση προβλήματος:
 τα συμπεράσματα από τις έρευνες και οι προτεινόμενες διδακτικές στρατηγικές
Πλαίσιο κειμένου: Πώς θα κάνετε παιχνίδι τις ασκήσεις φυσικής