Σύνδεσμοι Ιστοσελίδων τέχνης

         
  www.wikipaintings.org

http://www.all-art.org/baroque/portrait16.html

www.wga.hu

www.theartstory.org

http://archive.org

www.artcyclopedia.com/museums.html

http://arthistory.about.com

www.artble.com

www.vatican.va/various/basiliche/index_en.html

commons.wikimedia.org

www.theartwolf.com/landscapes/50-landscape-paintings.htm

www.theartwolf.com/landscapes/50-landscape-paintings.htm

www.googleartproject.com

 

 

 

  http://www.janvermeer.org/

http://www.essentialvermeer.com/index.html

www.monet2010.com

www.claudelorrain.org

closertovaneyck.kikirpa.be

www.john-constable.org

www.william-turner.org

www.treatiseonpainting.org