Το πιο γλυκό ψωμί

Μπορείς να εντοπίσεις τις λέξεις που είναι λανθασμένες;

Κάνε κλικ στις λέξεις που νομίζεις ότι είναι λανθασμένες.

Ο βασιλιάς είχε την του για φαγητό και συνεχώς . Μόνο μια επιλογή του έμενε: να τη συμβουλή ενός σοφού γέροντα.

Όπως αποδείχτηκε, ο γέροντας είχε δίκιο. Ύστερα από μέρες εξαντλητικής δουλειάς στα , ο βασιλιάς βρήκε πάλι την όρεξή του. Μάλιστα, έφαγε λαίμαργα το που ο ίδιος και έψησε. Ο βασιλιάς, για πρώτη φορά στη ζωή του, τι θα πει και έτσι εκτίμησε τους φτωχούς υπηκόους του.

ΒΚ (5/2011)