Η πτήση των γερανών

Μπορείς να εντοπίσεις τις λέξεις που είναι λανθασμένες;

Κάνε κλικ στις λέξεις που νομίζεις ότι είναι λανθασμένες.

Η Σαντάκο είχε φτιάξει σαράντα γερανούς. Για να συμπληρωθεί η σειρά των γερανών, οι της έφτιαξαν άλλους τριακόσιους έξι.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας έγιναν δύο πόλεμοι. Ο πρώτος το χίλια εννιακόσια και κράτησε τέσσερα χρόνια. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε το χίλια εννιακόσια τριάντα και τελείωσε το χίλια εννιακόσια .

ΒΚ (6/2011)