Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης

Μπορείς να εντοπίσεις τις λέξεις που είναι λανθασμένες;

Κάνε κλικ στις λέξεις που νομίζεις ότι είναι λανθασμένες.

Η δασκάλα δίνει στα παιδιά οδηγίες για τη φροντίδα φυτών. Τα κορίτσια πρέπει να με το λάστιχο τα δέντρα και τα λουλούδια κάθε , ιδιαίτερα το . Τα αγόρια αναλαμβάνουν το του οικοπέδου και το των παρτεριών. Θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία που θα τους οι γονείς τους. Επίσης πρέπει να τοποθετήσουν ένα πλαστικό για να τα φυτά.

ΒΚ (11/2010)