Ο εγωιστής Γίγαντας

Μπορείς να εντοπίσεις τις λέξεις που είναι λανθασμένες;

Κάνε κλικ στις λέξεις που νομίζεις ότι είναι λανθασμένες.

Ένα χειμωνιάτικο ο Γίγαντας κοίταξε έξω από το του. Τώρα δεν μισούσε τον χειμώνα, γιατί ήξερε ο ήταν απλώς ο ύπνος της και πως τα λουλούδια ξεκουράζονταν. Ξάφνου, έτριψε κατάπληκτος τα μάτια του και κοίταξε μην μπορώντας να αυτό που έβλεπε. απομακρυσμένη γωνιά του κήπου ήταν ένα δέντρο υπέροχα λουλούδια.

ΒΚ (1/2011)