Στο Αττικό Μετρό

Μπορείς να εντοπίσεις τις λέξεις που είναι λανθασμένες;

Κάνε κλικ στις λέξεις που νομίζεις ότι είναι λανθασμένες.

προσεκτικά στο , το χέρι του συνοδού σας.
το εισιτήριό σας, τοποθετώντας το στην ειδική σχισμή του μηχανήματος.
Όταν θέλετε να , ειδοποιήστε τον οδηγό, το κουμπί της στάσης.
τα άτομα που δεν μπορούν να όρθια, τη θέση σας.
Κάνετε ησυχία, συζητώντας .

ΒΚ (3/2011)