Τοιχογραφίες

Μπορείς να βρεις από ποιες τοιχογραφίες είναι τα τμήματα που φαίνονται;

ΒΚ (5/2011)