Γεωμετρικά στερεά

Πολλά από τα στερεά που εμφανίζονται μπορούν να κινούνται με το ποντίκι για να τα βλέπεις από όλες τις μεριές.
Για να μπορεί να γίνει αυτό, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή το πρόσθετο της Java.

 

ΒΚ (5/2012)