Μπορείς να ξεχωρίσεις το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο σε μια πρόταση;

Τι είναι το μέρος της πρότασης με τα έντονα γράμματα;

 

ΒΚ (10/2011)