Οριστικό άρθρο - Αδύνατος τύπος αντωνυμίας

Μπορείς να ξεχωρίσεις το οριστικό άρθρο από τον αδύνατο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας;

Τι είναι η λέξη με τα έντονα γράμματα;

 

ΒΚ (11/2011)