Τεχνική πολλαπλασιασμού με στρογγυλούς αριθμούς

  
Βρες ποιο είναι το σωστό γινόμενο.

 

ΒΚ (4/2012)