Τεχνική πολλαπλασιασμού με στρογγυλούς αριθμούς

Πολλαπλασιασμός ενός αριθμού με το 10, 100, 1.000 ...

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 10 x 34.
Το 10 έχει ένα μηδενικό. Λοιπόν, μετά το 34 βάζουμε ένα μηδενικό και γίνεται 340.

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 100 x 34.
Το 100 έχει δύο μηδενικά. Λοιπόν, μετά το 34 βάζουμε δύο μηδενικά και γίνεται 3.400.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Βάζουμε στο τέλος του αριθμού τόσα μηδενικά όσα έχει το 10, 100, 1.000 ...


Πολλαπλασιασμός με στρογγυλούς αριθμούς

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 200 x 12.
Κάνουμε τον πολλαπλασιασμό 2 x 12 = 24. Δηλαδή, στο 200 δεν λογαριάζουμε τα μηδενικά που έχει στο τέλος του.
Και τώρα, απλώς βάζουμε τα μηδενικά, που δεν λογαριάσαμε, στο τέλος του αποτελέσματος και γίνεται 2.400.

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 200 x 120.
Κάνουμε τον πολλαπλασιασμό 2 x 12 = 24. Δηλαδή, στο 200 και στο 120 δεν λογαριάζουμε τα μηδενικά που έχουν στο τέλος τους.
Και τώρα, απλώς βάζουμε όλα τα μηδενικά, που δεν λογαριάσαμε, στο τέλος του αποτελέσματος και γίνεται 24.000.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολλαπλασιάζουμε τους αριθμούς χωρίς τα μηδενικά που βρίσκονται στο τέλος τους. Όλα αυτά τα μηδενικά τα βάζουμε στο τέλος του αποτελέσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το κάνουμε με όσα μηδενικά βρίσκονται στο τέλος των αριθμών. Όχι με τα μηδενικά που βρίσκονται στο μέσο τους.
Πχ. τον αριθμό 1.030 τον λαμβάνουμε ως 103 και όχι ως 13.

ΒΚ (4/2012)