Τεχνική πολλαπλασιασμού με μονοψήφιο

Πολλαπλασιασμός δύο αριθμών, από τους οποίους ο ένας είναι μονοψήφιος

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 5 x 67.
Το 67 ισούται με 60 + 7.
Λοιπόν, 5 x 60 = 300 και 5 x 7 = 35.
Επομένως, το 5 x 67 ισούται με 300 + 35 = 335.

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 5 x 234.
Το 234 ισούται με 200 + 30 + 4.
Λοιπόν, 5 x 200 = 1.000, 5 x 30 = 150 και 5 x 4 = 20.
Επομένως, το 5 x 234 ισούται με 1.000 + 150 + 20 = 1.170.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολλαπλασιάζουμε χωριστά τις μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες ... του πολυψήφιου αριθμού με τον μονοψήφιο και στο τέλος προσθέτουμε τα μερικά γινόμενα.

ΒΚ (4/2012)