Τεχνική πολλαπλασιασμού με 5, 50 και 25, 250

  
Βρες ποιο είναι το σωστό γινόμενο.

 

ΒΚ (4/2012)