Τεχνική πολλαπλασιασμού με 5, 50 και 25, 250

Πολλαπλασιασμός ενός αριθμού με το 5

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 5 x 24. Αν ήταν 10 x 24, τότε θα ήταν πανεύκολο...
Λοιπόν, θα πάρουμε το διπλάσιο του 5, δηλαδή το 10. Από το 24, όμως, θα πάρουμε το μισό του, δηλαδή το 12.
Έτσι, αντί να πολλαπλασιάσουμε 5 x 24, τώρα πολλαπλασιάζουμε 10 x 12 ( = 120 ).
Αν κάνουμε τον έναν αριθμό διπλάσιο, τότε τον άλλον αριθμό πρέπει να τον κάνουμε μισόν, ώστε να μην αλλάξει το αποτέλεσμα της πράξης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολλαπλασιάζουμε το μισό του αριθμού επί το 10.

Πολλαπλασιασμός ενός αριθμού με το 50

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 50 x 24. Αν ήταν 100 x 24, τότε θα ήταν πανεύκολο...
Λοιπόν, θα πάρουμε το διπλάσιο του 50, δηλαδή το 100. Από το 24, όμως, θα πάρουμε το μισό του, δηλαδή το 12.
Έτσι, αντί να πολλαπλασιάσουμε 50 x 24, τώρα πολλαπλασιάζουμε 100 x 12 ( = 1.200 ).
Αν κάνουμε τον έναν αριθμό διπλάσιο, τότε τον άλλον αριθμό πρέπει να τον κάνουμε μισόν, ώστε να μην αλλάξει το αποτέλεσμα της πράξης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολλαπλασιάζουμε το μισό του αριθμού επί το 100.

Η τεχνική αυτή ταιριάζει σε ζυγούς αριθμούς, γιατί το μισό τους είναι επίσης ακέραιος αριθμός.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με το 500, το 5.000 ...


Πολλαπλασιασμός ενός αριθμού με το 25

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 25 x 24. Αν ήταν 100 x 24, τότε θα ήταν πανεύκολο...
Λοιπόν, θα πάρουμε το τετραπλάσιο του 25, δηλαδή το 100. Από το 24, όμως, θα πάρουμε το ένα τέταρτό του, δηλαδή το 6. Το ένα τέταρτο το βρίσκουμε με τη βοήθεια της προπαίδειας του 4 (4 επί ποιον αριθμό κάνει 24; ... 4 x 6 = 24).
Έτσι, αντί να πολλαπλασιάσουμε 25 x 24, τώρα πολλαπλασιάζουμε 100 x 6 ( = 600 ).
Αν από τον έναν αριθμό πάρουμε το τετραπλάσιό του, τότε από τον άλλον αριθμό πρέπει να πάρουμε το ένα τέταρτο, ώστε να μην αλλάξει το αποτέλεσμα της πράξης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολλαπλασιάζουμε το ένα τέταρτο του αριθμού επί το 100.

Πολλαπλασιασμός ενός αριθμού με το 250

Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε πόσο κάνει το 250 x 24. Αν ήταν 1.000 x 24, τότε θα ήταν πανεύκολο...
Λοιπόν, θα πάρουμε το τετραπλάσιο του 250, δηλαδή το 1.000. Από το 24, όμως, θα πάρουμε το ένα τέταρτό του, δηλαδή το 6. Το ένα τέταρτο το βρίσκουμε με τη βοήθεια της προπαίδειας του 4 (4 επί ποιον αριθμό κάνει 24; ... 4 x 6 = 24).
Έτσι, αντί να πολλαπλασιάσουμε 250 x 24, τώρα πολλαπλασιάζουμε 1.000 x 6 ( = 6.000 ).
Αν από τον έναν αριθμό πάρουμε το τετραπλάσιό του, τότε από τον άλλον αριθμό πρέπει να πάρουμε το ένα τέταρτο, ώστε να μην αλλάξει το αποτέλεσμα της πράξης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολλαπλασιάζουμε το ένα τέταρτο του αριθμού επί το 1.000.

Η τεχνική αυτή ταιριάζει σε αριθμούς που είναι πολλαπλάσια του 4 (ανήκουν στην προπαίδεια του 4).
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με το 2.500, το 25.000 ...

ΒΚ (4/2012)