Τεχνική πολλαπλασιασμού με 5, 50, 500 ...

  
Βρες ποιο είναι το σωστό γινόμενο.

 

ΒΚ (4/2012)