ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αναγωγή στη μονάδα

Εφαρμόζουμε τη μέθοδο της αναγωγής στη μονάδα όταν γνωρίζουμε μια πληροφορία για μια ποσότητα και θέλουμε να βρούμε την ίδια πληροφορία για μια άλλη ποσότητα.

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, βρίσκουμε πρώτα την τιμή της μιας μονάδας με βάση τα δεδομένα του προβλήματος και στη συνέχεια βρίσκουμε την τιμή της ποσότητας που ζητείται.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

Τα 4 κιλά ενός προϊόντος κοστίζουν 24 ευρώ. Πόσα ευρώ κοστίζουν τα 5 κιλά του προϊόντος;

Βρίσκουμε πρώτα την τιμή της μιας μονάδας (του 1 κιλού) με διαίρεση και στη συνέχεια την τιμή των πολλών μονάδων (των 5 κιλών) με πολλαπλασιασμό.

Τα 4 κ. κοστίζουν 24
Το 1 κ. κοστίζει   24 : 4 = 6
Τα 5 κ. κοστίζουν 5 × 6 = 30 €

Απάντηση: Τα 5 κιλά του προϊόντος κοστίζουν 30 ευρώ.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Το 1/4 του κιλού ενός προϊόντος κοστίζει 1,50 ευρώ. Πόσα ευρώ κοστίζουν τα 3 κιλά του προϊόντος;

Εδώ βρίσκουμε την τιμή της μιας μονάδας (του 1 κιλού) με πολλαπλασιασμό γιατί η ολόκληρη μονάδα αποτελείται από 4/4 (4 φορές το 1/4).

Το 1/4 κ. κοστίζει 1,50
Το 1 κ. κοστίζει   4 × 1,50 = 6
Τα 3 κ. κοστίζουν 3 × 6 = 18 €

Απάντηση: Τα 3 κιλά του προϊόντος κοστίζουν 18 ευρώ.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο

Τα 5 κιλά ενός προϊόντος κοστίζουν 30 ευρώ. Πόσα ευρώ κοστίζει το 1/4 του κιλού του προϊόντος;

Αφού βρούμε την τιμή της μιας μονάδας (του 1 κιλού) με διαίρεση, βρίσκουμε στη συνέχεια την τιμή του 1/4 πάλι με διαίρεση γιατί το 1/4 είναι το 1 από τα 4 ίσα μέρη της μονάδας.

Τα 5 κ. κοστίζουν 30
Το 1 κ. κοστίζει   30 : 5 = 6
Το 1/4 κ. κοστίζει 6 : 4 = 1,50 €

Απάντηση: Το 1/4 του κιλού του προϊόντος κοστίζει 1,50 ευρώ.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο

Το 1/4 του κιλού ενός προϊόντος κοστίζει 1,50 ευρώ. Πόσα ευρώ κοστίζει το 1/10 του κιλού του προϊόντος;

Βρίσκουμε την τιμή της μιας μονάδας (του 1 κιλού) με πολλαπλασιασμό και την τιμή του 1/10 με διαίρεση.

Το 1/4 κ. κοστίζει 1,50
Το 1 κ. κοστίζει   4 × 1,50 = 6
Το 1/10 κ. κοστίζει 6 : 10 = 0,60 €

Απάντηση: Το 1/10 του κιλού του προϊόντος κοστίζει 0,60 ευρώ.

ΒΚ (4/2014)