Γνωρίζουμε και προσέχουμε το σώμα μας

Μελέτη Περιβάλλοντος: Ενότητα 5

Κάνε κλικ στα νούμερα για να δεις τις ερωτήσεις του σταυρόλεξου.
Μετά κάνε κλικ μέσα στο πεδίο εισαγωγής για να γράψεις την απάντηση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα γράμματα που φαίνονται ή το πληκτρολόγιο (να γράφεις με κεφαλαία, χωρίς τόνους και διαλυτικά).
Όταν γράψεις την απάντηση, πάτα το κουμπί [Εισαγωγή] για να μπει στο σταυρόλεξο. Αν δυσκολεύεσαι, χρησιμοποίησε τη [Βοήθεια].
Στο τέλος πάτα το κουμπί [Έλεγχος] για να δεις αν είναι όλα σωστά.
1   2     3       4       
    5    6          
              
              
    7            
              
 8        9        10   
              
   11             
   12             
 13               
   14             
              
15         16         

ΒΚ (4/2012)