Μελετάμε τον φυσικό κόσμο

Μελέτη Περιβάλλοντος: Ενότητα 6

Κάνε κλικ στα νούμερα για να δεις τις ερωτήσεις του σταυρόλεξου.
Μετά κάνε κλικ μέσα στο πεδίο εισαγωγής για να γράψεις την απάντηση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα γράμματα που φαίνονται ή το πληκτρολόγιο (να γράφεις με κεφαλαία, χωρίς τόνους και διαλυτικά).
Όταν γράψεις την απάντηση, πάτα το κουμπί [Εισαγωγή] για να μπει στο σταυρόλεξο. Αν δυσκολεύεσαι, χρησιμοποίησε τη [Βοήθεια].
Στο τέλος πάτα το κουμπί [Έλεγχος] για να δεις αν είναι όλα σωστά.
1   2        3         
             4   
5         6         
              
    7            
              
8       9       10      
    11            
12                
         13       
              
      14          
              
   15             

ΒΚ (5/2012)