Ποσοστά

Τι είναι το ποσοστό

Το ποσοστό % (τοις εκατό) είναι ένας άλλος τρόπος γραφής ενός κλάσματος με παρονομαστή το 100 ή ενός δεκαδικού αριθμού που εκφράζει εκατοστά.

Πχ. 25% =
25
 100 
= 0,25

Ομοίως, το ποσοστό (τοις χιλίοις) είναι ένας άλλος τρόπος γραφής ενός κλάσματος με παρονομαστή το 1.000 ή ενός δεκαδικού αριθμού που εκφράζει χιλιοστά.

Πχ. 25‰ =
25
 1.000 
= 0,025


Πώς μετατρέπεται ένας δεκαδικός σε ποσοστό %

Έναν δεκαδικό ή ακέραιο αριθμό μπορούμε εύκολα να τον μετατρέψουμε σε ποσοστό % αν τον πολλαπλασιάσουμε επί 100 (μετακινούμε την υποδιαστολή κατά δυο θέσεις δεξιά) και του βάλουμε στο τέλος το σύμβολο του ποσοστού (%).
Πχ.
0,5 = 50%
0,75 = 75%
0,825 = 82,5%
1 = 100%
1,5 = 150%


Πώς μετατρέπεται ένα κλάσμα σε ποσοστό %

Ένα κλάσμα μπορούμε να το μετατρέψουμε σε ποσοστό %

ΒΚ (12/2012)