ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

Όταν ξέρουμε ολόκληρο το ποσό...

Πόσα είναι τα
 3 
4
των 20 €;


Σε αυτό το πρόβλημα ξέρουμε ποιο είναι ολόκληρο το ποσό και θέλουμε να βρούμε πόσο είναι ένα μέρος του ποσού. Το μέρος παριστάνεται με τη μορφή ενός κλάσματος.

Ολόκληρο το ποσό είναι 20 €.
Το
 1 
4
του ποσού είναι 20 : 4 = 5 €.
Άρα τα
 3 
4
του ποσού είναι 3 x 5 = 15 €.

Αριθμητική παράσταση: (20 : 4) x 3 = 5 x 3 = 15 €.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διαιρούμε το ποσό με τον παρονομαστή του κλάσματος και πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμητή.

Βεβαίως, αν θέλουμε, κάνουμε πρώτα τον πολλαπλασιασμό και μετά τη διαίρεση. Σημασία έχει να πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμητή και να διαιρούμε με τον παρονομαστή.

 

ΒΚ (11/2012)