Πρόσθεση - αφαίρεση δεκαδικών αριθμών

  
Βρες το άθροισμα ή τη διαφορά με τον νου σου.

 

ΒΚ (9/2013)