Εξισώσεις

με πολλαπλασιασμό και διαίρεση

 

ΒΚ (1/2014)