Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

Ποια είναι η σωστή ανάλυση των αριθμών σε πρώτους παράγοντες;

 

ΒΚ (11/2013)