Πολλαπλασιασμός - διαίρεση
με το 10, 100, 1.000... και το 0,1, 0,01, 0,001...

  
Βρες το γινόμενο ή το πηλίκο με τον νου σου.

 

ΒΚ (9/2013)