Ανακοινώσεις

Απόφαση     
Παρουσίαση Σεμιναρίου - Πρόγραμμα
Διαθέσιμο υλικό (Το όποιο διαθέσιμο υλικό διατίθεται από τους ομιλητές, θα βρίσκεται εδώ μέσω ενεργού συνδέσμου. Τυχόν χρήση του υλικού πρέπει να συνοδεύεται από αναφορά στο συγγραφέα)
 

Σύνταξη και διακίνηση δημοσίων εγγράφων

    Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ), Ηλεκτρονική διακίνηση - θέματα εγκυρότητας εγγράφων, Δρ. Β.Σ. Μπελεσιώτης   (υλικό)
  Εισαγωγικά θέματα συστημάτων διαχείρισης σχολικής μονάδας
    Πληροφοριακά Συστήματα και Σχολική Μονάδα, Δρ. Β.Σ. Μπελεσιώτης (υλικό)
 

Σχέση ΕΚ- Σχολείων (ΕΠΑΛ, ΔΙΕΚ…). Νομικό Πλαίσιο, Δρ Φίλιππος Δεληγιάννης (υλικό)

  Διαχείριση Σχολικής Επιτροπής - Νομικό πλαίσιο, Επίδειξη Λογισμικού, Δρ Φίλιππος Δεληγιάννης (υλικό)
  Βασικές γνώσεις Υπολογιστών και Λογισμικού-Υπηρεσιών (από την πλευρά του στελέχους σχ. Μονάδας), Δρ. Β.Σ. Μπελεσιώτης (υλικό)
  Δικτύωση & Ασφάλεια Δεδομένων, Κ. Αλεξόπουλος (υλικό, Λοιπό υλικό 1 2 3 )
  Ηλεκτρονική μάθηση. Περιβάλλοντα LMS (1, 2)
  Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων & Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS – WordPress)
  Υπηρεσίες ΠΣΔ-ΙΙ. Περιβάλλον ηΤάξη, εγχειρίδια. Παρουσίαση καλών πρακτικών (Ι. Ιωαννίδης )
  Γραμματειακή υποστήριξη μονάδας - Περιβάλλοντα συγγραφής

* 7/5/2018: Το υλικό έχει ολοκληρωθεί