Σχολείο Διεύθυνση ΤΚ Περιοχή Τηλέφωνο Τηλέφωνο2 Φαξ Γραφείο
 1ο Γυ΅νάσιο Βύρωνα Φορ΅ίωνος & Γεννη΅ατά 34  16231 Βύρωνας  2107660892   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 1ο Γυ΅νάσιο Γαλατσίου Πασσώβ 8  11141 Γαλάτσι 2102284445 2102015183 2,102E+09 2ο Γραφείο 
 1ο Γυ΅νάσιο Δάφνης Γρά΅΅ου 1  17234 ∆άφνη  2109027545   2,109E+09 3ο Γραφείο 
 1ο Γυ΅νάσιο Ζωγράφου Κρίνων 26  15772 Ζωγράφου  2107792646   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 1ο Γυ΅νάσιο Ηλιούπολης Γρηγορίου Αυξεντίου 2  16343 Ηλιούπολη  2109919553   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 1ο Γυ΅νάσιο Καισαριανής Ηρώς Κωνσταντοπούλου 17 16121 Καισαριανή  2107659250   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 1ο Γυ΅νάσιο Ν. Φιλαδελφείας Ν. Τρυπιά 47  14341 Ν. Φιλαδέλφεια  2102510301   2,103E+09 1ο Γραφείο 
 1ο Γυ΅νάσιο Ταύρου Αγίας Σοφίας 16 17778 Ταύρος  2103460589 2103475960 2,103E+09 5ο Γραφείο 
 1ο Γυ΅νάσιο Υ΅ηττού Προύσσης & ∆η΅οκρατίας 1  17236 Υ΅ηττός  2109730164   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 1ο Εν. Λύκειο Βύρωνα Φορ΅ίωνος & Γεννη΅ατά 34  16231 Βύρωνας  2107642886   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 1ο Εν. Λύκειο Γαλατσίου Πασσώβ 8  11141 Γαλάτσι 2102023850 2102286833 2,102E+09 2ο Γραφείο 
 1ο Εν. Λύκειο Ζωγράφου Κρίνων 26  15772 Ζωγράφου  2107773542   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 1ο Εν. Λύκειο Ηλιούπολης Γρηγορίου Αυξεντίου 2  16343 Ηλιούπολη  2109922214 2109917917 2,11E+09 4ο Γραφείο 
 1ο Εν. Λύκειο Καισαριανής Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13β  16121 Καισαριανή  2107666391 2107653334 2,108E+09 4ο Γραφείο 
 1ο Εν. Λύκειο Ν. Φιλαδελφείας Ν. Τρυπιά 47  14341 Ν. Φιλαδέλφεια  2102510832 2102527904 2,103E+09 1ο Γραφείο 
 1ο Εν. Λύκειο Ταύρου Αγίας Σοφίας 16  17778 Ταύρος  2103466184   2,103E+09 5ο Γραφείο 
 1ο Εν. Λύκειο Υ΅ηττού Προύσσης & ∆η΅οκρατίας 1  17236 Υ΅ηττός  2109708122   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 1ο Εσπ. Γυ΅νάσιο Αθηνών Νικοπόλεως 33  11253 Πλ. Κολιάτσου  2108613050   2,109E+09 1ο Γραφείο 
 1ο Εσπ. Εν. Λύκειο Αθηνών Νικοπόλεως 33  11253 Πλ. Κολιάτσου  2108676927   2,109E+09 1ο Γραφείο 
 1ο Εσπερ. Τ.Ε.Ε. Ταύρου Αγ. Σοφίας 16  17778 Ταύρος  2103464920   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 1ο Πειρα΅. Γυ΅νάσιο Αθηνών Ηπίτου 15  10558 Πλάκα  2103231788 2103223296   Α' ∆ιεύθυνση 
 1ο Πειρα΅. Εν. Λύκειο Αθηνών Ηπίτου 15  10558 Πλάκα  2103221687   2,103E+09 Α' ∆ιεύθυνση 
 1ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών Π. Κυριακού 24  11521 Α΅πελόκηποι  2106465781   2,106E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 1ο Τ.Ε.Ε. Αθηνών Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου  10436 Μεταξουργείο  2105221158 2105225189 2,105E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 1ο Τ.Ε.Ε. Γαλατσίου Ταϋγέτου & Πασσώβ 8  11141 Γαλάτσι 2102023180   2,102E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 1ο Τ.Ε.Ε. Δάφνης Γρά΅΅ου 1  17234 ∆άφνη  2109027296 2109027376 2,109E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
άφνης              
 1ο Τ.Ε.Ε. Ζωγράφου Καλαβρύτων 7  15773 Γουδί  2107702164 2107799241 2,108E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 1ο Τ.Ε.Ε. Ηλιούπολης Βουλιαγ΅ένης 521 - 523  16341 Ηλιούπολη  2109922615 2109935763 2,11E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 1ο Τ.Ε.Ε. Καισαριανής Ηρώς Κωνσταντοπούλου 2 16121 Καισαριανή  2107669943 2107669706 2,108E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 1ο Τ.Ε.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας Λαχανά 7  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102516753   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 1ο Τ.Ε.Ε. Υ΅ηττού Παπαστράτου 35  17237 Υ΅ηττός  2107629977 2107629281 2,108E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 2ο Γυ΅νάσιο Βύρωνα Φορ΅ίωνος & Γεννη΅ατά 34  16231 Βύρωνας      2,108E+09 4ο Γραφείο 
 2ο Γυ΅νάσιο Γαλατσίου Πασσώβ 8  11141 Γαλάτσι 2102286224 2102011020 2,102E+09 2ο Γραφείο 
 2ο Γυ΅νάσιο Ζωγράφου Κρίνων 26  15772 Ζωγράφου  2107797052   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 2ο Γυ΅νάσιο Ηλιούπολης Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας  16342 Ηλιούπολη  2109959051   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 2ο Γυ΅νάσιο Καισαριανής Ηρώς Κωνσταντοπούλου 17 16121 Καισαριανή  2107650522   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 2ο Γυ΅νάσιο Ν. Φιλαδελφείας Τρωάδος 37 - 39  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102521775   2,103E+09 1ο Γραφείο 
 2ο Γυ΅νάσιο Ταύρου Αγίας Σοφίας 16  17778 Ταύρος  2103475550     5ο Γραφείο 
 2ο Γυ΅νάσιο Υ΅ηττού Προύσσης & Ηλιουπόλεως  17236 Υ΅ηττός  2109704858   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο ∆άφνης Γράμμου 1 17234 ∆άφνη  2109027409   2,109E+09 3ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Αθηνών Σουρ΅ελή & Μάγερ  10438 Πλ. Βάθη  2105249530 2105246026 2,105E+09 6ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Βύρωνα Φορ΅ίωνος & Γεννη΅ατά 34  16231 Βύρωνας  2107661061   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Γαλατσίου Πασσώβ 8  11141 Γαλάτσι 2102020410   2,102E+09 2ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Ζωγράφου Κρίνων 26  15772 Ζωγράφου  2107779897   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Ηλιούπολης Μ. Αντύπα & Τζου΅αγιάς 16346 Ηλιούπολη  2109919554   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Καισαριανής Ηρώς Κωνσταντοπούλου 17 16121 Καισαριανή  2107645757 2107659700 2,108E+09 4ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Ν. Φιλαδελφείας Τρωάδος 37 - 39  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102511036   2,103E+09 1ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Ταύρου Αγίας Σοφίας 16  17778 Ταύρος  2103426054   2,103E+09 5ο Γραφείο 
 2ο Εν. Λύκειο Υ΅ηττού Προύσσης & Ηλιουπόλεως  17236 Υ΅ηττός  2109752439   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 2ο Εσπ. Γυ΅νάσιο Αθηνών Π. Κυριακού 12  11521 Α΅πελόκηποι  2106443751   2,106E+09 7ο Γραφείο 
 2ο Εσπ. Εν. Λύκειο Αθηνών Π. Κυριακού 12  11521 Α΅πελόκηποι  2106422843   2,106E+09 7ο Γραφείο 
 2ο Πειρα΅. Γυ΅νάσιο Αθηνών Φιλή΅ονος & Τσόχα  11521 Α΅πελόκηποι  2106465673 2106426584 2,106E+09 Α' ∆ιεύθυνση 
 2ο Πειρα΅. Εν. Λύκειο Αθηνών Π. Κυριακού 12 11521 Α΅πελόκηποι  2106436784 2106442204 2,106E+09 Α' ∆ιεύθυνση 
 2ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών Παπαστράτου 35  17237 Υ΅ηττός  2107629280 2107608246 2,108E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 2ο Τ.Ε.Ε. Αθηνών Κατακουζηνού 2  10677 Πλ. Κάνιγγος  2103848232 2103809228 2,104E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 2ο Τ.Ε.Ε. Γαλατσίου Ταϋγέτου & Πασσώβ 8  11141 Γαλάτσι 2102288340   2,102E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 2ο Τ.Ε.Ε. Ζωγράφου Καλαβρύτων 7  15773 Γουδί  2107702164 2107799241 2,108E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 2ο Τ.Ε.Ε. Ηλιούπολης Βουλιαγ΅ένης 521 - 523  16341 Ηλιούπολη  2109924565     Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 2ο Τ.Ε.Ε. Καισαριανής Ηρώς Κωνσταντοπούλου 2 16121 Καισαριανή  2107669684 2107669944 2,108E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 2ο Τ.Ε.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας Λαχανά 7  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102517219   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 3ο Γυ΅νάσιο Βύρωνα Ταταούλων 2 16232 Βύρωνας  2107665845   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 3ο Γυ΅νάσιο Γαλατσίου ∆ρυόπιδος 7  11147 Γαλάτσι 2102931014   2,103E+09 2ο Γραφείο 
 3ο Γυ΅νάσιο Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 3 15773 Ζωγράφου  2107705796   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 3ο Γυ΅νάσιο Ηλιούπολης Μ. Αντύπα & Τζου΅αγιάς  16346 Ηλιούπολη  2109919560 2109945630 2,11E+09 4ο Γραφείο 
 3ο Γυ΅νάσιο Ν. Φιλαδελφείας Ιασωνίδου 22  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102519230   2,103E+09 1ο Γραφείο 
 3ο Γυ΅νάσιο Υ΅ηττού Ιονίων Νήσων 33  17237 Υ΅ηττός  2107624223   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 3ο Εν. Λύκειο ∆άφνης Παπαναστασίου & Αλκίνοου 22  17341 ∆άφνη  2109711304   2,11E+09 3ο Γραφείο 
 3ο Εν. Λύκειο Βύρωνα Ταταούλων 2 16232 Βύρωνας  2107652077   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 3ο Εν. Λύκειο Γαλατσίου Αγ. Ειρήνης 5 11146 Γαλάτσι 2102222340 2102921777 2,102E+09 2ο Γραφείο 
 3ο Εν. Λύκειο Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 3 15773 Ζωγράφου  2107776165   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 3ο Εν. Λύκειο Ηλιούπολης Ολυ΅πιονικών & Λασκαράτου  16342 Ηλιούπολη  2109958869 2109942230 2,11E+09 4ο Γραφείο 
 3ο Εν. Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας Θεσσαλονίκης & Λαχανά  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102513455 2102514850 2,103E+09 1ο Γραφείο 
 3ο Εν. Λύκειο Υ΅ηττού Κ. Δημητρίου & Ιονίων Νήσων 35 17237 Υ΅ηττός  2107613083   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 3ο Εσπ. Γυ΅νάσιο Αθηνών Δουρίδος 1 11634 Παγκράτι  2107290251   2,107E+09 3ο Γραφείο 
 3ο Εσπ. Εν. Λύκειο Αθηνών Δουρίδος 1 11634 Παγκράτι  2107218961   2,107E+09 3ο Γραφείο 
 3ο Εσπερ. Τ.Ε.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας Λαχανά 7  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102512240   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 3ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών Βουλιαγ΅ένης 521 - 523  16341 Ηλιούπολη  2109952654   2,11E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 3ο Τ.Ε.Ε. Αθηνών ∆ράκοντος 4  10442 Ακαδ. Πλάτωνος  2105131290 2105145108 2,105E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 3ο Τ.Ε.Ε. Γαλατσίου Ταϋγέτου & Πασσώβ 8  11141 Γαλάτσι 2102021630   2,102E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 3ο Τ.Ε.Ε. Ταύρου Αγ. Σοφίας 16  17778 Ταύρος  2103416791 2103416463 2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 4ο Γυ΅νάσιο ∆άφνης Σοφοκλή Βενιζέλου 79  17341 ∆άφνη  2109712855   2,11E+09 3ο Γραφείο 
 4ο Γυ΅νάσιο Αθηνών Σά΅ου 46  10439 Στ. Λαρίσης  2108830759   2,109E+09 6ο Γραφείο 
 4ο Γυ΅νάσιο Βύρωνα Ταταούλων έναντι 13  16232 Βύρωνας  2107661308   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 4ο Γυ΅νάσιο Γαλατσίου ∆ρυόπιδος 7  11147 Γαλάτσι 2102915494 2102934615 2,103E+09 2ο Γραφείο 
 4ο Γυ΅νάσιο Ζωγράφου Βακτριανής 99 & Παπαφλέσσα 15772 Ζωγράφου  2107702487   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 4ο Γυ΅νάσιο Ηλιούπολης Τεμπονέρα & Βάκχου 13 16345 Ηλιούπολη  2109708801   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 4ο Γυ΅νάσιο Ν. Φιλαδελφείας Ιασωνίδου 22  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102530869   2,103E+09 1ο Γραφείο 
 4ο Εν. Λύκειο Αθηνών Σά΅ου 46  10439 Στ. Λαρίσης  2108838441 2108824839 2,109E+09 6ο Γραφείο 
 4ο Εν. Λύκειο Βύρωνα Ταταούλων έναντι 13  16232 Βύρωνας  2107651347   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 4ο Εν. Λύκειο Γαλατσίου Αγ. Ειρήνης 9 & Βεϊκου 11146 Γαλάτσι 2102221000 2102221911 2,102E+09 2ο Γραφείο 
 4ο Εν. Λύκειο Ζωγράφου Βακτριανής 99 & Παπαφλέσσα 15772 Ζωγράφου  2107705725   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 4ο Εν. Λύκειο Ηλιούπολης Τεμπονέρα & Βάκχου 13 16245 Ηλιούπολη  2109707611   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 4ο Εσπ. Γυ΅νάσιο Αθηνών Ζεύξιδος & Πυθέου  11743 Ν. Κόσ΅ος  2109215068   2,109E+09 3ο Γραφείο 
 4ο Εσπ. Εν. Λύκειο Αθηνών Ζεύξιδος & Πυθέου  11743 Ν. Κόσ΅ος  2109231260   2,109E+09 3ο Γραφείο 
 4ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου  10436 Μεταξουργείο  2105229447 2105225448 2,105E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 4ο Τ.Ε.Ε. Αθηνών Ρώς 3  11144 ’νω Πατήσια  2102114078 2102114750 2,102E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 4ο Τ.Ε.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας Λαχανά 7  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102512673   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 5ο Γυ΅νάσιο Αθηνών Αραχώβης & Ε΅΅. Μπενάκη  10680 Εξάρχεια  2103817815 2103817988 2,104E+09 6ο Γραφείο 
 5ο Γυ΅νάσιο Βύρωνα Ταταούλων & Μηδείας 16232 Βύρωνας  2107640900   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 5ο Γυ΅νάσιο Γαλατσίου Φαύνου & Ωρωπού  11146 Γαλάτσι 2102910222 2102921277 2,103E+09 2ο Γραφείο 
 5ο Γυ΅νάσιο Ζωγράφου Μεγ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς  15773 Ζωγράφου  2107788877   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 5ο Γυ΅νάσιο Ηλιούπολης Βουλιαγ΅ένης 521  16341 Ηλιούπολη  2109941728   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 5ο Εν. Λύκειο Αθηνών Βαλτετσίου 2 & Πρασσά 7-9 10680 Εξάρχεια  2103611292 2103621488 2,104E+09 6ο Γραφείο 
 5ο Εν. Λύκειο Βύρωνα Ταταούλων & Μηδείας 16232 Βύρωνας  2107643187   2,108E+09 4ο Γραφείο 
 5ο Εν. Λύκειο Ζωγράφου Τέρμα Γ. Παπανδρέου 15773 Ζωγράφου  2107487020   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 5ο Εν. Λύκειο Ηλιούπολης Βουλιαγ΅ένης 525  16341 Ηλιούπολη  2109915259 2109915302 2,11E+09 4ο Γραφείο 
 5ο Εσπ. Γυ΅νάσιο Αθηνών Πύλου & Μοναστηρίου 10441 Ακαδ. Πλάτωνος  2105122952     5ο Γραφείο 
 5ο Εσπ. Εν. Λύκειο Αθηνών Πύλου & Μοναστηρίου 10441 Ακαδ. Πλάτωνος  2105140579     5ο Γραφείο 
 5ο Εσπερ. Τ.Ε.Ε. Αθηνών Κωλέττη 34  10682 Πλ. Κάνιγγος  2103818847   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 5ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών Λαχανά 7  14342 Ν. Φιλαδέλφεια  2102521398   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 6ο Γυ΅νάσιο Αθηνών Ζεύξιδος & Πυθέου  11743 Ν. Κόσ΅ος  2109221478   2,109E+09 3ο Γραφείο 
 6ο Γυ΅νάσιο Γαλατσίου Αλκυόνης & Αιγοσθένων  11146 Γαλάτσι 2102921965 2102132564 2,102E+09 2ο Γραφείο 
 6ο Γυ΅νάσιο Ζωγράφου Ταξίλου & Υδάσπου 18  15772 Ιλίσια 2107799513   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 6ο Γυ΅νάσιο Ηλιούπολης Τεμπονέρα & Βάκχου 13 16345 Ηλιούπολη  2109704784   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 6ο Εν. Λύκειο Αθηνών Ζεύξιδος & Πυθέου  11743 Ν. Κόσ΅ος  2109221057   2,109E+09 3ο Γραφείο 
 6ο Εν. Λύκειο Ζωγράφου Ταξίλου & Υδάσπου 18  15772 Ιλίσια 2107756110   2,108E+09 7ο Γραφείο 
 6ο Εσπ. Γυ΅νάσιο Αθηνών Σουρ΅ελή & Μάγερ  10438 Πλ. Βάθη  2105238108   2,105E+09 6ο Γραφείο 
 6ο Εσπ. Εν. Λύκειο Αθηνών Σουρ΅ελή & Μάγερ  10438 Πλ. Βάθη  2105249577   2,105E+09 6ο Γραφείο 
 6ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών Ταϋγέτου & Πασώβ 8  11141 Γαλάτσι 2102012603   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 6ο Τ.Ε.Ε. Αθηνών Π. Κυριακού 24  11521 Α΅πελόκηποι  2106467677 2106430137 2,106E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 7ο Γυ΅νάσιο Αθηνών Πρατίνου 19  11634 Παγκράτι  2107214390   2,107E+09 3ο Γραφείο 
 7ο Γυ΅νάσιο Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 3 15773 Ζωγράφου  2107719219   2,107E+09 7ο Γραφείο 
 7ο Γυ΅νάσιο Ηλιούπολης Πουσουλίδου 18  16346 Ηλιούπολη  2109919581   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 7ο Εν. Λύκειο Αθηνών Πρατίνου 19  11634 Παγκράτι  2107217885   2,107E+09 3ο Γραφείο 
 7ο Εν. Λύκειο Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 3 15773 Ζωγράφου  2107482571   2,107E+09 7ο Γραφείο 
 7ο Εσπ. Γυ΅νάσιο Αθηνών Λιοσίων 42  10439 Πλ. Βάθη  2108824370 2108256700 2,109E+09 6ο Γραφείο 
 7ο Εσπ. Εν. Λύκειο Αθηνών Λιοσίων 42  10439 Πλ. Βάθη  2108256699 2108846561 2,108E+09 6ο Γραφείο 
 7ο Εσπερ. Τ.Ε.Ε. Αθηνών Π. Κυριακού 24  11521 Α΅πελόκηποι  2106430137 2106440260 2,106E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 7ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών Καλαβρύτων 7  15773 Γουδί  2107702164 2107782562 2,108E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 8ο Γυ΅νάσιο Αθηνών Νικοπόλεως 33  11253 Πλ. Κολιάτσου  2108670658   2,109E+09 1ο Γραφείο 
 8ο Γυ΅νάσιο Ηλιούπολης Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180  16341 Ηλιούπολη  2109956028   2,11E+09 4ο Γραφείο 
 8ο Εν. Λύκειο Αθηνών Νικοπόλεως 33  11253 Πλ. Κολιάτσου  2108674196 2108673673 2,109E+09 1ο Γραφείο 
 8ο Εσπ. Γυ΅νάσιο Αθηνών Κωλέττη 34  10682 Εξάρχεια  2103836367   2,104E+09 6ο Γραφείο 
 8ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών Αγ. Σοφίας 16  11778 Ταύρος  2103464920   2,103E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
 9ο Γυ΅νάσιο Αθηνών Τρώων 2  11851 Θησείο  2103469391     5ο Γραφείο 
 9ο Εν. Λύκειο Αθηνών Τρώων 2  11851 Θησείο  2103474157   2,103E+09 5ο Γραφείο 
 9ο Τ.Ε.Ε. Αθηνών Γρά΅΅ου 28  10443 Σεπόλια  2105147244 2105121399 2,105E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
10ο Τ.Ε.Ε. Αθηνών  Τι΅οθέου 18 & ∆α΅άρεως  11633 Παγκράτι  2107524865 2107016574 2,107E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
12ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Κειριαδών & Σφηττίων 3 11854 Κάτω Πετράλωνα 2103464974     5ο Γραφείο 
12ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Κειριαδών & Σφηττίων 3 11854 Κάτω Πετράλωνα 2103470930   2,103E+09 5ο Γραφείο 
12ο Τ.Ε.Ε. Αθηνών  Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου  10436 Μεταξουργείο  2105203904 2105236623 2,105E+09 Γραφείο Τ.Ε.Ε. 
13ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Βουτσινά & Αλφειωνίας  11632 Παγκράτι  2107624150   2,108E+09 3ο Γραφείο 
13ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Αλφειωνίας & Βουτσινά  11632 Παγκράτι  2107610222   2,108E+09 3ο Γραφείο 
14ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Αναστασίου Ζίννη 28  11741 Κουκάκι  2109227230 2109236413 2,109E+09 6ο Γραφείο 
14ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Αναστασίου Ζίννη 28  11741 Κουκάκι  2109227220 2109218022 2,109E+09 6ο Γραφείο 
15ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Κυψέλης & Ρηνείας 2  11362 Κυψέλη  2108218350   2,108E+09 1ο Γραφείο 
15ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Κυψέλης & Ρηνείας 2  11362 Κυψέλη  2108236759   2,108E+09 1ο Γραφείο 
16ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Πανόρ΅ου & Λαρίσης 47  11524 Α΅πελόκηποι  2106914846   2,107E+09 7ο Γραφείο 
16ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Πανόρ΅ου & Λαρίσης 47  11524 Α΅πελόκηποι  2106929393   2,107E+09 7ο Γραφείο 
17ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Κυνίσκας 29  11636 Παγκράτι  2107526910   2,108E+09 3ο Γραφείο 
17ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Κυνίσκας 29  11636 Παγκράτι  2107018008   2,107E+09 3ο Γραφείο 
18ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Δαίρπφελδ 13 11144 ’νω Πατήσια  2102287573 2102111255 2,102E+09 2ο Γραφείο 
18ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Δαίρπφελδ 11 11144 ’νω Πατήσια  2102021914 2102014600 2,102E+09 2ο Γραφείο 
19ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Αντ. Κα΅πάνη 11  11252 Αγ. Μελετίου  2108673932   2,109E+09 1ο Γραφείο 
19ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Αντ. Κα΅πάνη 11  11252 Αγ. Μελετίου  2108610003   2,109E+09 1ο Γραφείο 
20ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ζυ΅πρακάκη 46 - 48  10445 Κάτω Πατήσια  2108325400     5ο Γραφείο 
20ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Ζυ΅πρακάκη 46 - 48  10445 Κάτω Πατήσια  2108329566     5ο Γραφείο 
21ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ταϋγέτου 60  11255 Αθήνα 2102020028   2,102E+09 2ο Γραφείο 
21ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Ταϋγέτου 60  11255 Αθήνα 2102233500 2102114500 2,102E+09 2ο Γραφείο 
22ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ταϋγέτου 60  11255 Αθήνα 2102023803   2,102E+09 2ο Γραφείο 
22ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Ταϋγέτου 60  11255 Αθήνα 2102010952 2102284425 2,102E+09 2ο Γραφείο 
23ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Κεδρινού - ∆. Τσέλιου 11522 Α΅πελόκηποι  2106468550   2,106E+09 7ο Γραφείο 
24ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Γιάννη Σούκα 3  11522 Τουρκοβούνια  2106441569   2,106E+09 7ο Γραφείο 
24ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Γιάννη Σούκα 3  11522 Τουρκοβούνια  2106427239   2,106E+09 7ο Γραφείο 
26ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Μαρασλή 10  10676 Κολωνάκι  2107210284 2107210284 2,107E+09 6ο Γραφείο 
26ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Μαρασλή 10  10676 Κολωνάκι  2107247387 2107225224 2,107E+09 6ο Γραφείο 
27ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Πύλου & Μοναστηρίου 10441 Ακαδ. Πλάτωνος  2105122952     5ο Γραφείο 
27ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Πύλου & Μοναστηρίου  10441 Ακαδ. Πλάτωνος  2105140571     5ο Γραφείο 
28ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Πρατίνου 19  11634 Παγκράτι  2107231013   2,107E+09 3ο Γραφείο 
28ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Πρατίνου 19  11634 Παγκράτι  2107215158 2107215158 2,107E+09 3ο Γραφείο 
30ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Βελβενδού 47 11364 ’νω Κυψέλη  2108616470   2,109E+09 1ο Γραφείο 
30ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Βελβενδού 47 11364 ’νω Κυψέλη  2108617772 2108613658 2,109E+09 1ο Γραφείο 
32ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Νικοπόλεως 33  11253 Πλ. Κολιάτσου  2108611411   2,109E+09 1ο Γραφείο 
32ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Νικοπόλεως 33  11253 Πλ. Κολιάτσου  2108670044 2108622774 2,109E+09 1ο Γραφείο 
33ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Σικελίας 7  11741 Κουκάκι  2109220028 2109211847 2,109E+09 6ο Γραφείο 
33ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Αγλαύρου 12  11741 Κουκάκι  2109220049   2,109E+09 6ο Γραφείο 
34ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Τρώων 2 11851 Θησείο  2103460660     5ο Γραφείο 
34ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Τρώων 2  11851 Θησείο  2103464680   2,103E+09 5ο Γραφείο 
36ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ζεύξιδος & Πυθέου  11743 Ν. Κόσ΅ος  2109216601   2,109E+09 3ο Γραφείο 
36ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Ζεύξιδος & Πυθέου  11743 Ν. Κόσ΅ος  2109217391   2,109E+09 3ο Γραφείο 
37ο Γυ΅νάσιο Αθηνών Αριστάρχου 24  11634 Παγκράτι  2107215470   2,107E+09 3ο Γραφείο 
38ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ευελπίδων 40  11362 Γκύζη  2108829517   2,109E+09 7ο Γραφείο 
38ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Ευελπίδων 40  11362 Γκύζη  2108825595   2,108E+09 7ο Γραφείο 
39ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Βελβενδού 47 11364 ’νω Κυψέλη  2108646960   2,109E+09 1ο Γραφείο 
39ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Βελβενδού 47 11364 ’νω Κυψέλη  2108640412   2,109E+09 1ο Γραφείο 
40ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Σκιάθου & Ζώτου  11255 Αθήνα 2102114145 2102282924 2,102E+09 2ο Γραφείο 
40ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Σκιάθου & Ζώτου  11255 Αθήνα 2102280867   2,102E+09 2ο Γραφείο 
41ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Λέλας Καραγιάννη 16-18  11252 Πλ. Α΅ερικής  2108624588 2108624694 2,109E+09 1ο Γραφείο 
41ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Λέλας Καραγιάννη 16-18  11252 Πλ. Α΅ερικής  2108613877 2108665119 2,109E+09 1ο Γραφείο 
42ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Μιχαήλ Βόδα 12  10439 Πλ. Βάθη  2108217761 2108256697 2,108E+09 6ο Γραφείο 
42ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Λιοσίων 42  10439 Πλ. Βάθη  2108812050   2,109E+09 6ο Γραφείο 
43ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ασπρογέρακα 2  11744 ∆άφνη  2109027571   2,109E+09 3ο Γραφείο 
43ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Ασπρογέρακα 2  11744 ∆άφνη  2109027394   2,109E+09 3ο Γραφείο 
45ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Σίνα 70  10672 Κολωνάκι  2103632255   2,104E+09 6ο Γραφείο 
46ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ασκληπιού 183  11471 Α΅πελόκηποι  2106423244   2,106E+09 7ο Γραφείο 
46ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Π. Κυριακού 10  11521 Α΅πελόκηποι  2106464287   2,106E+09 7ο Γραφείο 
47ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Λευκωσίας 50  11253 Πλ. Α΅ερικής  2108672314   2,109E+09 1ο Γραφείο 
48ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Κόρακα & Παρασκευοπούλου  10445 Κάτω Πατήσια  2108320085     5ο Γραφείο 
49ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Τσούντα & Κήπων  11143 Κάτω Πατήσια  2102116471   2,102E+09 2ο Γραφείο 
49ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Αχαρνών 413-415 & Κοκκινάκη 19 11143 Κάτω Πατήσια  2102284300 2102116740 2,102E+09 2ο Γραφείο 
50ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Χατζηαποστόλου & ∆όρδου  10443 Κολωνός  2105136686     5ο Γραφείο 
50ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Χατζηαποστόλου & ∆όρδου  10443 Κολωνός  2105147413     5ο Γραφείο 
51ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Πύλου & Μοναστηρίου  10441 Ακαδ. Πλάτωνος  2105140579   2,105E+09 5ο Γραφείο 
51ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Πύλου & Μοναστηρίου  10441 Ακαδ. Πλάτωνος  2105139109   2,105E+09 5ο Γραφείο 
52ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Τριπόλεως 2-4  10444 Κολωνός  2105122698     5ο Γραφείο 
52ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Τριπόλεως 2-4  10444 Κολωνός  2105127510     5ο Γραφείο 
53ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Γρά΅΅ου 23  10443 Σεπόλια  2105144462     5ο Γραφείο 
53ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Γρά΅΅ου 23  10443 Σεπόλια  2105142640   2,105E+09 5ο Γραφείο 
54ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Καλα΅ά 2  10443 Σεπόλια  2105142038     5ο Γραφείο 
54ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Καλα΅ά 2  10443 Σεπόλια  2105130686   2,105E+09 5ο Γραφείο 
56ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Αχαϊας 3  11523 Α΅πελόκηποι  2106918843   2,107E+09 7ο Γραφείο 
56ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Πανόρ΅ου 7 & Α΅πελακίων 11522 Α΅πελόκηποι  2106423478   2,106E+09 7ο Γραφείο 
57ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Αστραπόγιαννου 3 & Βολανάκη 11526 Ερυθρός Σταυρός 2106911892   2,107E+09 7ο Γραφείο 
57ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Αστραπόγιαννου 3 & Βολανάκη 11526 Ερυθρός Σταυρός 2106917117   2,107E+09 7ο Γραφείο 
59ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Σεκούνδου 10  11143 ’νω Πατήσια  2102528017 2102530968 2,103E+09 2ο Γραφείο 
59ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Σεκούνδου 10  11143 ’νω Πατήσια  2102529015 2102529006 2,103E+09 2ο Γραφείο 
60ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Κυψέλης & Παξών  11362 Κυψέλη  2108839959   2,109E+09 1ο Γραφείο 
60ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Κυψέλης & Παξών  11362 Κυψέλη  2108829195   2,109E+09 1ο Γραφείο 
61ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ταϋγέτου 60  11255 Αθήνα 2102234330   2,102E+09 2ο Γραφείο 
61ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Ταϋγέτου 60  11255 Αθήνα 2102235890 2102024531 2,102E+09 2ο Γραφείο 
62ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Πανδώρου & Αθηνοδώρου  11852 Πετράλωνα  2103416462   2,103E+09 5ο Γραφείο 
63ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ορφέως & Α΅φιπόλεως  11855 Βοτανικός  2103471240     5ο Γραφείο 
63ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Ορφέως & Α΅φιπόλεως  11855 Βοτανικός  2103468102   2,103E+09 5ο Γραφείο 
65ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Μηλιαράκη 71 & Κουρτίδου  11145 Κάτω Πατήσια  2108322400 2108547232 2,108E+09 2ο Γραφείο 
65ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Πρετεντέρη 34 & Νιρβάνα 44-46 11145 Κάτω Πατήσια  2108314832   2,108E+09 2ο Γραφείο 
66ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  ∆ράκοντος 6  10441 Ακαδ. Πλάτωνος  2105155892     5ο Γραφείο 
67ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Λιοσίων 195 & Στενη΅άχου  10445 Πλ. Αττικής  2108310330   2,109E+09 1ο Γραφείο 
67ο Εν. Λύκειο Αθηνών  Μαυρογένους 8  11251 Αγ. Παντελεή΅.  2108814250 2108812685 2,109E+09 1ο Γραφείο 
68ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Θύσσου & Αβιας  11142 ’νω Πατήσια  2102929904 2102223572 2,103E+09 2ο Γραφείο 
70ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ασπρογέρακα 2  11744 ∆άφνη  2109027362   2,109E+09 3ο Γραφείο 
72ο Γυ΅νάσιο Αθηνών  Ευαγρίου & Κρουσίου  11363 ’νω Κυψέλη  2108655080   2,109E+09 1ο Γραφείο 
Γ/σιο ∆ιαπολιτισ΅ικής Εκπ/σης Αθ.  Σουρ΅ελή & Μάγερ  10438 Πλ. Βάθη  2105249574 2105243873 2,105E+09 6ο Γραφείο 
Γυ΅. Νοσ. Παίδων "Αγ. Σοφία"  Θηβών & Λειβαδιάς  11527 Γουδί  2107467664   2,108E+09 7ο Γραφείο 
Γυ΅νάσιο Καρέα  Ελλήνων Αξιω΅ατικών 4  16233 Βύρωνας  2107640525 2107651587 2,108E+09 4ο Γραφείο 
Γυ΅νάσιο Ν. Χαλκηδόνας  Πεταλά - Σολω΅ού  14343 Χαλκηδόνα  2102515043 2102581042 2,103E+09 2ο Γραφείο 
Γυμνάσιο ΘΕΟΜΗΤΩΡ Ελευθ Βενιζέλου 128 16245 Ηλιούπολη  2109915449 2109911622   4ο Γραφείο 
Γυμνάσιο Λύκειο ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 28ης Οκτωβρίου 17 16233 Βύρωνας  2107653253 2107668804   4ο Γραφείο 
Γυμνάσιο Λύκειο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Π. Μελά 29 16233 Βύρωνας  2107641248 2107644080 2,108E+09 4ο Γραφείο 
Ειδικό Γυ΅νάσιο Αθηνών Ύδρας 2 & Αλκιβιάδου 16345 Ηλιούπολη  2109935714   2,11E+09 4ο Γραφείο 
Ειδικό Λύκειο Αθηνών Ύδρας 2 & Αλκιβιάδου 16345 Ηλιούπολη  2109964996 2109935714   4ο Γραφείο 
Εκκλησιαστικό Εν. Λύκειο Αθηνών ∆εινοκράτους 68  11521 Κολωνάκι  2107245401   2,107E+09 6ο Γραφείο 
Εν. Λύκειο Καρέα  Ελλήνων Αξιω΅ατικών 4  16233 Βύρωνας  2107656053 2107649260 2,108E+09 4ο Γραφείο 
Εν. Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας  Πεταλά 73 - Μ. Αντύπα 1 14343 Χαλκηδόνα  2102518100 2102518106 2,103E+09 2ο Γραφείο 
Ενιαίο Λύκειο ΘΕΟΜΗΤΩΡ Ελευθ Βενιζέλου 128 16245 Ηλιούπολη  2109911622   2,11E+09 4ο Γραφείο 
Εξαρχόπουλος Ιδ. Εν. Λυκ Πειραιώς & Μέτωνος 3 10436 Αθήνα 2105235945   2,105E+09 6ο Γραφείο 
Εσπερινό Γυμνάσιο ΑΘΗΝΑΙΟΝ Μερκουριάδη 20 16232 Βύρωνας  2107628025   2,108E+09 4ο Γραφείο 
Εσπερινό Εν. Λύκειο ΑΘΗΝΑΙΟΝ Μερκουριάδη 20 16232 Βύρωνας  2107628025   2,108E+09 4ο Γραφείο 
Ημερήσιο Γυμνάσιο ΑΘΗΝΑΙΟΝ Μερκουριάδη 20 16232 Βύρωνας  2107628025   2,108E+09 4ο Γραφείο 
Ημερήσιο Εν. Λύκειο ΑΘΗΝΑΙΟΝ Μερκουριάδη 20 16232 Βύρωνας  2107628025   2,108E+09 4ο Γραφείο 
Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σαρκοδίνου 120 11745 Ν. Κόσ΅ος  2109349537   2,109E+09 3ο Γραφείο 
Ιταλική Σχολή Αθηνών Γυμνασιο Μητσάκη 18 11141 Ανω Πατήσια 2102280338   2,102E+09 Α' ∆ιεύθυνση 
Ιταλική Σχολή Αθηνών Λύκειο Μητσάκη 18 11141 Ανω Πατήσια 2102282720   2,102E+09 Α' ∆ιεύθυνση 
Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Γυμνάσιο Νεϊγύ 17 11145 Ανω Πατήσια 2102522402 2102522424 2,103E+09 Α' ∆ιεύθυνση 
Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Λύκειο Νεϊγύ 17 11145 Ανω Πατήσια 2102522402 2102522424 2,103E+09 Α' ∆ιεύθυνση 
Μέσο Νυκτερ. Εκκλης. Φροντ ∆εινοκράτους 68  11521 Κολωνάκι  2107239084   2,107E+09 6ο Γραφείο 
Πειρα΅. Σχ. Πανεπ. Αθηνών  Σκουφά 43  10673 Κολωνάκι  2103612761   2,104E+09 Α' ∆ιεύθυνση