Ανακοινώσεις

 

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής

Τσόχα 15 - 17, ΤΚ 11521 Τηλέφωνα : 210 64 50 491, 210 64 50 204

Fax: 210 64 50 609, Δ. Τόπος: http://attik.pde.sch.gr

 

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών

Κηφισίας 16, 11526, Τηλ. 210 5240118

Δ. τόπος: http://dide-a-ath.att.sch.gr,    mail  @  dide-a-ath.att.sch.gr

Τμήματα της Διεύθυνσης που σχετίζονται με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο:

Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων, 210-5241118

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ), Τηλ. 210 5222695, e-mail: plinet@dide-a-ath.att.sch.gr