Πληροφορική και Εκπαίδευση - Θέματα ΣΕΕ και Σχ. Μονάδων