Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής : Παρουσίαση Λογισμικών και Εργαλείων
(Β' Επίπεδο ΠΕ19/20 Ειδικό Μέρος)

 This course requires an enrolment key


Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου
Εκπαιδευτικών Πληροφορικής κλάδου ΠΕ19/20

This course requires an enrolment key