Εκπαιδευτικό υλικό

Γαβριλάκης, Κ., (2000), Απορρίμματα – Προβλήματα και η αντιμετώπισή τους: Οδηγός Εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γαβριλάκης, Κ., (2000), Απορρίμματα – Προβλήματα και η αντιμετώπισή τους: Οδηγός Εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε read more

Παπαντώνης, Μ. (Κείμενο – Επεξεργασία), (2002), Διαχείριση απορριμμάτων: Ενημερωτικός Οδηγός (ΚΠΕ Μουζακίου).

Παπαντώνης, Μ. (Κείμενο – Επεξεργασία), (2002), Διαχείριση απορριμμάτων: Ενημερωτικός Οδηγός, Καρδίτσα, Έκδοση ΚΠΕ Μουζακίου. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ. read more

«Μην κλαις Τενεκεδούλα»: Άχρηστα υλικά σε νέες περιπέτειες. Οικολογική ιστορία για παιδιά (ΚΠΕ Καλαμάτας)

«Μην κλαις Τενεκεδούλα»: Άχρηστα υλικά σε νέες περιπέτειες. Οικολογική ιστορία για παιδιά, του ΚΠΕ Καλαμάτας. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ. read more

Σωτηράκου, Μ., Κούκλης, Β., Κούβελου, Μ., Σμπαρούνης, Θ., Κωνσταντογιάννη, Μ., Λέκκα, Αλ., Βεργή, Καλ., Ανακύκλωση – Ανακύκλωση, ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Α.Υ. & Π.Α. – ΚΠΕ Σουφλίου

Σωτηράκου, Μ., Κούκλης, Β., Κούβελου, Μ., Σμπαρούνης, Θ., Κωνσταντογιάννη, Μ., Λέκκα, Αλ., Βεργή, Καλ., Ανακύκλωση – Ανακύκλωση,  ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Α.Υ. & Π.Α. – ΚΠΕ Σουφλίου, Σουφλί, Ιούλιος 2009. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ. read more

Οδηγός. Εγχειρίδιο για την υπεύθυνη κατανάλωση, UNESCO ? UNEP, στον ιστότοπο των MEdIES,

Οδηγός. Εγχειρίδιο για την υπεύθυνη κατανάλωση, UNESCO ? UNEP, στον ιστότοπο των MEdIES, («[?] αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η Υπεύθυνη Κατανάλωση συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, την αποτελεσματική χρήση πόρων (ανθρώπινων και φυσικών), τη μείωση των απορριμμάτων, καθώς … read more

Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Γρ., Λιανόπουλος Δ., Ιωαννίδης, Απ., Τετράδιο Εργασιών για το πρόγραμμα Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση, ΚΠΕ Σουφλίου. Σουφλί, Μάρτιος 2009. Στον ιστότοπο του ΚΠΕ.

read more