ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα: Γεώργιος Αλ. Βέρροιος

Ημερομηνία Γέννησης: 30 Νοεμβρίου 1973

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο τέκνα


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προπτυχιακές: 1991-1995 Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας

                        Βαθμός πτυχίου Λίαν Καλώς (7,24)

                        Κατεύθυνση Οικολογίας-Περιβαλλοντικής Βιολογίας

Μεταπτυχιακές: 1995-1997 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στην Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας. Βαθμός Διπλώματος Άριστα (8,80)

                        1997-2002 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας με θέμα: «Φυτοκοινωνιολογική Προσέγγιση της Μεταπυρικής Διαδοχής της Βλάστησης σε Δάση Χαλεπίου Πεύκης της Βόρειας και Δυτικής Πελοποννήσου» &

                        2002 Αναγόρευση σε Διδάκτορα των Βιολογικών Επιστημών (Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας) με βαθμό «Άριστα»


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές:

Συγγραφή Βιβλίων:

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια:

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίων:

 

Συμμετοχές σε Συνέδρια:

 

Συμμετοχή σε δεκαεννιά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια (18ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Καλαμάτα 1996, 20ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Σάμος 1998, 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη 1998, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Πυρκαγιές στα Μεσογειακά Δάση: Πρόληψη - Καταστολή - Διάβρωση του Εδάφους-Αναδασώσεις”, Αθήνα 1999, 8th European Ecological Congress, Halkidiki 1999, International Symposium on Forest Fires: Needs and Innovations, Athens 1999, 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πάτρα 2000, Workshop Monitoring and Remediation of Polluted Ecosystems”, Lecce 2000), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), Αθήνα 2008, 14ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Πάτρα 2009, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Πάτρα 2010, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων, Πάτρα 2012, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Βιολογία στην Εκπαίδευση", Αθήνα 2013, 14ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πάτρα 2015, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα", Πάτρα 2015 &, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΒ "Η Βιολογία στην Εκπαίδευση", Πειραιάς 2017, 15ο Επιμορφωτικό - Επιστημονικό Συνέδριο Συνδέσμου Φυσιογνωστών Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ με τίτλο "Παθολογία των Ανθρώπινων Οργανικών Συστημάτων, Λευκωσία 2019, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΒ "Η Βιολογία στην Εκπαίδευση", Αθήνα 2019 και 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΒ με τίτλο "Βιοεπιστήμονες και Ενιαία Υγεία-Άνθρωπος-Ζώα-Περιβάλλον", Αθήνα 2020)

 

Συμμετοχές σε Ερευνητικά Προγράμματα:

Πρόσθετη Εκπαιδευτική Εμπειρία:

Επιμόρφωση:

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

 


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ