ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τ Ε Σ Τ για Α,Β,Γ Γυμνασίου

( σε μορφή exe )

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

( σε μορφή pdf )

Τέστ_1 μάθημα 1.1.

Τέστ_2 μάθημα 1.2.

Τέστ_3 μάθημα 1.3.

1ο .

2ο .

3ο .

Τέστ_4 μάθημα 1.1-1.3

Τέστ_5 μάθημα 2.1.

Τέστ_6 μάθημα 3.1.

4ο .

5ο .

6ο .

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΤΑΞΗ >> προγραμματισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ >>>>>>>>> 

Γραπτή δοκιμασία στο μαθημα 3.1&4.1&5.1

42Ασκήσεις Λογικού Διαγράμματος

Δομές Pascal μέσα από 39_ασκήσεις

101 απλές Ασκήσεις_Pascal

15Ασκήσεις Γλωσσομάθειας με DIV&MOD  

25Ασκήσεις Γλωσσομάθειας με ΓΙΑ...

 5 Ασκήσεις       ΑΝ … ΤΟΤΕ … ΑΛΛΙΩΣ & DIV & MOD

ΓΙΑ ΤΗΝ Β' ΤΑΞΗ 

>>>>>>>>

Γραπτή δοκιμασία στο 

EXCEL

8 Ασκήσεις Γλωσσομάθειας με ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

16 Ασκήσεις Γλωσσομάθειας με ΟΣΟ

12 Ασκήσεις Γλωσσομάθειας με ΑΝ...TOTE..

links

     Υπουργείο Παιδείας       Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο    Πανεπιστήμιο Αιγαίου(ΣΠΠΕ)    

   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βασίλειος Φούκης : καθηγητής   1ου  Γυμνασίου  Ιωαννίνων  ||  >>> e-mail  <<<  || 

                      και ένα σχέδιο: αξιολόγηση των μαθητών