ΤΠΕ
Βασικό ζητούμενο είναι η αλλαγή της σχέσης του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο μέσα από την αναμόρφωση της υπάρχουσας διδακτικής -μαθησιακής πρακτικής, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια πιο ποιοτική, μεστή νοήματος μάθηση.

Η τεχνολογία οφείλει να χρησιμοποιηθεί με στόχο να μετασχηματίσει την υπάρχουσα διδακτική- μαθησιακή πρακτική με όρους νοήματος.


ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

765076_orig


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

line_pencil