Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

 

Στη σελίδα αυτή καταθέτω τη δική μου πρόταση για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό της Γ γυμνασίου όπως την υλοποίησα  τη σχολική χρονιά 2011-2012 και σκέφτομαι να την ακολουθήσω και φέτος με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Θα βρείτε παρουσιάσεις, βίντεο, υποστηρικτικά κείμενα και δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες.