Ο Θάνατος και ο Φιλάργυρος
Ελαιογραφία
National Gallery of Art, Ουάσιγκτον
Διαστάσεις: 31 x 93 εκ.

Ο Θάνατος και ο Φιλάργυρος