Εντολές της ψευδογλώσσαςΕντολές της Pascal
Αλγόριθμος programm
Τέλος end
Διάβασε read
Γράψε write
Α<--ΒA:=B
Αν τότεif then
Αλλιώςelse
Αλλιώς_Αν elseif
Για ι από 1 μέχρι 10 for i:=1 to 10
Όσο επανάλαβε while do
Μέχρις_Ότου until
Αρχή_Επανάληψης repeat