Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρόβλημα που διερευνάται και το θέμα του ερωτηματολογίου πρέπει να είναι σημαντικά για να παρακινήσουν του ερωτώμενους να απαντήσουν .Ερωτηματολόγια με ασήμαντα θέματα δεν αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα από τους ερωτώμενους .Το πρόβλημα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τω ειδικών σκοπών των σχετικών με το απαιτούμενο είδος πληροφοριών .Ειδικές υποθέσεις ή ερωτήσεις πρέπει να σχηματίζονται και κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου πρέπει να σχετίζεται άμεσα με αυτές.

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα μπορούν να επιλεγούν με τη χρήση μιας κατάλληλης τεχνικής δειγματοληψίας (ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρος ο πληθυσμός) και να είναι άτομα που
1)κατέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες
2)είναι πρόθυμα να τις παραχωρήσουν.
Άτομα που κατέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ,αλλά δεν ενδιαφέρονται αρκετά είναι πιθανόν ότι δεν θα απαντήσουν .Αξίζει τον κόπο μερικές φορές να γίνει ένας προκαταρκτικός έλεγχος των πιθανών απαντήσεων για να προσδιορισθεί η αποδοχή τους .Σε μερικές περιπτώσεις είναι πιο παραγωγικό να στείλετε ερωτηματολόγια σ'ενα πρόσωπο που έχει εξουσία μάλλον παρά στο άτομο που μπορεί να δώσει την επιθυμητή πληροφορία .Εάν ο διευθυντής ενός ατόμου του διαβιβάσει το ερωτηματολόγιο και του ζητήσει να το συμπληρώσει και επιστρέφει τότε είναι πιθανόν το άτομο αυτό να το συμπληρώσει.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Πολλοί από τους κανόνες κατασκευή ς των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου είναι όμοιοι με τους κανόνες κατασκευής ερωτήσεων για τα αντικειμενικά τεστ. Μεταξύ αυτών είναι οι ακόλουθοι:
1) Η διαύγεια ,σαφήνεια είναι ουσιώδης .Για να είναι τα αποτελέσματα σας έγκυρα η ερώτηση πρέπει να σημαίνει το ίδιο πράγμα για όλους του ερωτώμενους .
2)Οι σύντομες ερωτήσεις είναι προτιμότερες από τις μεγάλες επειδή γίνονται πιο εύκολα κατανοητές.
3)Οι αρνητικές ερωτήσεις πρέπει να αποφεύγονται επειδή παρανοούνται ,δηλ. η αρνητική λέξη παραβλέπεται και ο απαντών δίνει μια απάντηση που είναι αντίθετη με την πραγματική του γνώμη.
4)Αποφεύγετε τις ερωτήσεις με διπλή έννοια ,επειδή απαιτούν από τον ερωτώμενο να απαντήσει σε δύο χωριστές ιδέες με μια μόνο απάντηση.
5)Μη χρησιμοποιείτε τεχνικούς όρους ,ασυνάρτητες ή μεγάλες λέξεις που μερικά άτομα δεν καταλαβαίνουν. Θυμηθείτε ότι η σαφήνεια είναι ιδιαίτερα σημαντική στα ερωτηματολόγια.
6)Όταν μια γενική και μια ειδική ερώτηση πρόκειται να ερωτηθούν μαζί είναι προτιμότερο να προηγηθεί η γενική ερώτηση .Εάν η ειδική ερώτηση ερωτάται πρώτη ,τότε περιορίζεται το επίκεντρο της γενικής ερώτησης και αλλάζουν οι απαντήσεις που αντιστοιχούν σε αυτή.
7)Είναι πολύ σημαντικό να καταβάλλεται προσπαθεί αποφυγής των καθοδηγούμενων ερωτήσεων .Εάν παρέχονται στο υποκείμενο υπαινιγμοί για την απάντηση που προτιμάτε τότε υπάρχει η τάση να σας δώσει αυτό που επιθυμείτε.

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Οι παρακάτω κανόνες της μορφής του ερωτηματολογίου έχουν αναπτυχθεί από την εμπειρία και την έρευνα σ'αυτόν τον τομέα και πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά.
1)Κάνετε το ερωτηματολόγιο ελκυστικό .Αυτό συχνά μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση έγχρωμης μελάνης ή έγχρωμου χαρτιού ή γράφοντας την πρώτη σελίδα με έναν καλλιτεχνικό τρόπο.
2)Οργανώστε και σχηματίστε τις ερωτήσεις έτσι ώστε το ερωτηματολόγιο να είναι εύκολο να απαντηθεί.
3)Αριθμήστε τις ερωτήσεις και τις σελίδες του ερωτηματολογίου
4)Τοποθετήστε το όνομα και την διεύθυνση του ατόμου προς το οποίο πρέπει να επιστραφεί στην αρχή και στο τέλος του ερωτηματολογίου.
5)Περιλαμβάνετε σύντομες ,σαφείς οδηγίες γραμμένες με ζωηρά γράμματα .
6)Χρησιμοποιήστε παραδείγματα πριν από τις ερωτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση ή δυσκολία στον ερωτώμενο .
7)Οργανώστε το ερωτηματολόγιο με μια λογική σειρά .Για παράδειγμα μπορεί να αποφασίσετε να ομαδοποιήσετε σχετικές ερωτήσεις ή εκείνες που χρησιμοποιούν τις ίδιες επιλογές απάντησης .
8)Αρχίστε με λίγες και μη απειλητικές ερωτήσεις
9)Μη τοποθετείτε τις σημαντικές ερωτήσεις στο τέλος του ερωτηματολογίου.
10)Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τις λέξεις "ερωτηματολόγιο ΄" ή "λίστα" στο κείμενο .Πολλά άτομα ενοχλούνται με αυτές τις λέξεις.
11)Περιλάβετε αρκετή πληροφόρηση στο ερωτηματολόγιο έτσι ώστε οι ερωτήσεις να είναι σημαντικές για τον ερωτώμενο. Οι ερωτήσεις που είναι ενδιαφέρουσες και σαφώς σχετικές με την έρευνα ,αυξάνουν το ποσοστό των απαντήσεων.

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι κλειστού τύπου στον οποίο η ερώτηση επιτρέπει μόνο ορισμένες απαντήσεις (όπως σε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής ) ή ανοικτού τύπου στον οποίο το υποκείμενο απαντάει με όποιο τρόπο του αρέσει . Οι ερωτήσεις πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με μια σειρά οδηγιών .Ο πρώτος κανόνας είναι ότι κάθε ερώτηση πρέπει να αφορά σε μια απλή ιδέα και να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Κάθε όρος ή ιδέα που θα μπορούσε να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διάφορους ανθρώπους πρέπει να προσδιορίζονται . Υπάρχει επίσης ένας αριθμός από "μη" που πρέπει να σκεφθείτε όταν φτιάχνετε ερωτήσεις .Πρώτα ,αποφεύγετε τις καθοδηγούμενες ερωτήσεις που υποδεικνύουν ότι μια απάντηση είναι καταλληλότερη από άλλες .Δεύτερον Αποφεύγετε τις ευαίσθητες ερωτήσεις στις οποίες ο απαντών μπορεί να μην δώσει έντιμη απάντηση. Ένα άλλο μεγάλο "μη" είναι να μην υποβάλλετε μια ερώτηση η οποία υποκρύπτει ένα γεγονός που δεν φαίνεται.

Η ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο πριν δοθεί ή αποσταλεί σε όλο το δείγμα που έχει επιλεγεί ,πρέπει να δοκιμάζεται για την αρτιότητα του από μια μικρή ομάδα ατόμων σχετικών με το δείγμα .Η ομάδα αυτή μπορεί να κάνει σχόλια και υποδείξεις για την βελτίωση των ερωτήσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Όταν Παρουσιάζετε τα αποτελέσματα μιας έρευνας με ερωτηματολόγιο, πρέπει να αναφέρετε το ποσοστό των απαντήσεων καθώς και το συνολικό μέγεθος του δείγματος και τις εκατοστιαίες αναλογίες των απαντήσεων ,επειδή όλοι οι ερωτώμενοι μπορεί να μην απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις .Ο απλούστερος τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων είναι να αναφέρετε την αναλογία των απαντήσεων ανάλογα με την επιλογή τους για κάθε ερώτηση

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

1) ΣΧΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
2) ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
3) ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
4) Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
5) ΣΧΕΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Υ 6) Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ
7) Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩ ΝΕΩΝ
8) Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
9) ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ