ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο μάθημα της Τεχνολογίας.

ΘΕΜΑ.Η καλλιέργεια του καπνού σε σχέση με το ΡΗ του εδάφους.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΟΝΟΜΑ.Καραγιάννη Αφροδίτη

ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.Χαριτόπουλος Πέτρος

ΤΑΞΗ.Α’Λυκειου

ΛΥΚΕΙΟ.Νικηφόρου

ΕΤΟΣ.2004-2005                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

ΚΑΠΝΟΣ.Είδος του φυτού <νικοτιανή>που τα φύλλα του, αφού ξηραθούν και συσκευασθούν κατάλληλα ,χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους για το κάπνισμα.Είναι φυτό μονοετές,της οικογένειας των σολανωδών ή στρυχνωδών.Είναι φυτό μονόκλωνο,φθάνει σε ύψος 1,50 μ. και τα  άνθη του βγαίνουν στην κορυφή κατά ταξιανθίες και έχουν χρώμα  κόκκινο,άσπρο,κίτρινο ή πράσινο.Τα  φύλλα του είναι αυγοειδή πλατιά,απλά,πράσινα,με μίσχο ή χωρίς μίσχο,μικρά έως πολύ μεγάλα,όπως στην ποικιλία <Βιρτζίνια>.

Από τα φύλλα του γίνονται τα τσιγάρα ή τα πούρα.

Οι ελληνικές ποικιλίες είναι κυρίως οι παρακάτω

Μπασμάς,Ζίχνα,Μπασί-μπαγλι,Καμπά-κουλακ,Σαμψούντας,Μυρωδάτα Σμύρνης,Μυρώδατα Αγρινίου,Σαρί,Μαύρα Θεσσαλίας,Τουμπεκί..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Με την εργασία αυτή θα προσπαθήσω να προσδιορίσω εάν και σε ποιο βαθμό το εδαφικό ΡΗ μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του καπνού, κάτω από κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος και εδαφικής υγρασίας, και πως το ΡΗ συνδέεται με την προσθήκη θρεπτικών ουσιών στο έδαφος.Ειδικότερα θα πρέπει να μελετήσουμε μέχρι ποιου σημείου το ΡΗ του εδάφους μπορεί να επυρεάση θετικά την ανάπτυξη του καπνού. Για να γνωρίσουμε τις τιμές του εδαφικού ΡΗ είναι απαραίτητο να έχουμε υπόψη τα εξής στοιχεία.

α)το ΡΗ του εδάφους είναι δυνατό να μετρηθεί στο εδαφικό διάλυμα ή σε αζωτούχο διάλυμα .Η τελευταία περίπτωση έχει σημασία για την ταξινόμηση των εδαφών.

β)Όσο λιγότερο νερό περιέχει το εδαφικό διάλυμα,τοσο χαμηλότερο ΡΗ έχει.

γ)Η μέτρηση του ΡΗ μόνο σε διάλυμα κορεσμένο με νερό μπορεί να δώσει μια ικανοποιητική τιμή.

δ)Η μέτρηση γίνεται συνήθως με ειδικά όργανα ( το πεχάμετρο) με ακρίβεια,μπορεί όμως να γίνει και με το πεχαμετρικό χαρτί. Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να δίνει απάντηση ο προσδιορισμός του ΡΗ είναι εάν υπάρχει ή όχι πρόβλημα με την ικανοποιητική ανάπτυξη του εδάφους,που σχετίζεται με την αντίδραση του εδάφους.Η απάντηση είναι ότι για τις τιμές του ΡΗ μεταξύ 5,5 -5,8και8,3 περίπου δεν υπάρχει πρόβλημα.Εαν το ΡΗ είναι κατώτερο του 5,5 το έδαφος έχει όξινη αντίδραση και χρειάζεται διόρθωση με την προσθήκη σκόνης ασβεστίου.Εαν το ΡΗ είναι πάνω από 8,4 έχουμε αλκαλίωση του εδάφους με ανεπιθύμητες ιδιότητες .Το ιδανικότερο ΡΗ εδάφους για την καλλιέργεια του καπνού είναι μεταξύ 6 και 7.

  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με την έρευνα αυτή επιδιώκουμε να βρούμε τις τιμές του ΡΗ εδάφους για την σωστή ανάπτυξη των φυτών του καπνού.Επίσης θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε οι καλλιέργειες του καπνού να έχουν καλύτερη ποιοτική και ποσοτική απόδοση έτσι ώστε οι καπνοπαραγωγοί να έχουνε μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.

Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την οξύτητα του εδάφους.

Όταν η τιμή του ΡΗ κατέβει στο έδαφος η αύξηση του ΡΗ επιταχύνεται με την προσθήκη διαφορών υλικών ασβέστωσης.Για την σωστή εφαρμογή της ασβέστωσης,είναι χρήσιμες οι παρακάτω οδηγίες.

1)Η απαιτούμενη ποσότητα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπολογίζεται μετά από ειδική ανάλυση του  ΡΗ σε ειδικό εργαστήριο.

2)Τα υλικά ασβέστωσης τα οποία είναι καταλληλότερα για την ασβέστωση των εδαφών που πρόκειται να καλλιεργηθούν καπνά είναι το ανθρακικό ασβέστιο δολομίτης,το οξείδιο του ασβεστίου υδράσβεστος και η ασβεστοίλης.

3)Οποιοδήποτε υλικό ασβέστωσης για να χρησιμοποιηθεί στα εδάφη θα πρέπει να πρέπει να είναι σε μορφή ξηράς σκόνης, ώστε να μπορέσει να αποροφηθεί γρήγορα στο χωράφι.Η διασπορά της ασβέστου γίνεται με ειδικούς διανομείς η και ακόμα μα το φτυάρι η με το χέρι.Πολύ μεγάλη σημασία έχει να διασκορπιστεί το υλικό ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του χωραφιού.

4)Οποιωνδήποτε τύπο καπνού και αν καλλιεργούμε, η καταλληλότερη εποχή για την εφαρμογή του υλικού ασβέστωσης είναι το φθινόπωρο.Και η μεταφύτευση του καπνού σε αυτά τα εδάφη πρέπει να γίνεται 2-3 μήνες αργότερα.

5)Ακόμα αν τα εδάφη είναι όξινα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορα ασβεστούχα λιπάσματα(σαν βασικά η επιφανειακά)για την βελτίωση του εδάφους και για την καλύτερη βελτίωση του φυτού.Η προσθήκη στο έδαφος της ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας ,διατηρεί το ΡΗ του εδάφους που έχει διορθωθεί με την ασβέστωση.

6)Επειδή η επίδραση της ασβέστωσης διαρκεί,όπως έχει βρεθεί από σχετικά πειράματα,5-6 χρόνια,πρέπει μετά τον πέμπτο χρόνο να εξετάζεται πάλι το ΡΗ του εδάφους και σε περίπτωση που είναι χαμηλό να γίνεται επανασβέστωση.

7)Η προσθήκη κοπριάς σε όξινα εδάφη δεν είναι λύση στο πρόβλημα αλλά έχει μια μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση.

Από διάφορες μελέτες που έγιναν σε περιοχές τις Ελλάδος,που καλλιεργούνται καπνά διαφόρων τύπων όπως.    Ανατολικά,(Virginia,Burley)διαπιστώθηκε ότι και την διάρκεια τις καλλιέργειας τα εδάφη είχαν αρκετό χλώριο λόγω ύδρευσης. Επίσης όπου το ΡΗ είναι χαμηλό το φώσφορο είναι λιγότερο.Απο τα λοιπά θρεπτικά στοιχεία,ελλειψη μαγνησίου παρατηρήθηκε σε πολύ αμμώδη εδάφη  της Αιτωλοακαρνανίας και Βοιωτίας καθώς έλλειψη ψευδαργύρου σε περιοχές Ξάνθης και Σερρών.

Με την έρευνα αυτή για την βελτίωση του ΡΗ του εδάφους.Αποδικνυειται ότι η καλλιέργεια του καπνού απαιτεί από τον παραγωγό πείρα,επιμέλεια και προσοχή,γιατί περισσότερο από την ποσότητα μας ενδιαφέρει η ποιότητα.Δίνει καλή παραγωγή σε χωράφια στα οποία η καλλιέργεια άλλων φυτών δεν συμφέρει.Σε περιοχές που καλλιεργείται καπνός εκλεκτής ποιότητας,καλλιεργείται συνεχώς στο ίδιο χωράφι (καπνοχώραφα).

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

Η ανάγκη για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας στηρίχτηκε στα εξής.

1)Στην άγνοια πολλών αγροτών της έννοιας και σημασίας του ΡΗ για την ανάπτυξη των φυτών του καπνού.Θα πρέπει ο αγρότης πριν καλλιεργήσει το χωράφι να κάνει δειγματοληψία και μέτρηση του εδαφικού ΡΗ.

2)Στην εσφαλμένη ιδέα που έχουν πολλοί καπνοκαλλιεργητές,ότι όσο περισσότερο λιπαίνουν το έδαφος,τόσο περισσότερο αυξάνεται η παραγωγή.Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι η αύξηση της ποσότητας των θρεπτικών στοιχείων πέρα από ορισμένα όρια για κάθε είδους φυτού,μεταβάλλει το ΡΗ εδάφους δυσμενώς για την ανάπτυξη του φυτού.

3)Στην άγνοια πολλών καπνοκαλλιεργητών, πως μια θρεπτική ουσία προστίθεται στο έδαφος. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προσθήκη θρεπτικής ουσίας στο έδαφος γίνεται σε μορφή σκόνης,διότι γίνεται καλύτερη απορρόφηση από το έδαφος.

4)Η οξύτητα του εδάφους με ΡΗ 4 έως 5,5 επηρεάζεται πάρα πολύ από την τοξική δράση του μαγνησίου και του αργυλίου.Το πρώτο επιδρά στα φύλλα τα οποία μαυρίζουν κατά την αποξήρανση και υποβαθμίζουν ποιοτικά τον καπνό.Το δεύτερο επιδρά στο ριζικό σύστημα με αποτέλεσμα το φυτό να καθηλώνεται και να μην αναπτήσεται κανονικά.Τρόπος βελτίωσης αυτών των εδαφών υπάρχει,με τη χρήση καταλλήλων υλικών ασβέστωσης,όπως η υδράσβεστος εμπορίου ιλύς ασβεστίου  της Ε.Β.Ζ. ο δολομίτης κλπ. στην κατάλληλη εποχή,που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2-3 μήνες πριν την μεταφύτευση ποσότητα του υλικού ασβέστωσης υπολογίζεται στα εδαφικά εργαστήρια.Οι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα θα πρέπει να απευθύνονται στο Κ.Ι.Ε.

5)Να αντιληφθούν όλοι οι παραγωγοί ότι η διατήρηση του εδάφους σε καλή κατάσταση και με τις εππιθυμητές ιδιότητες είναι απαρέτητη για την καλή παραγωγή καπνου και την αύξηση του κέρδους.

6)Με αυτην την έρευνα συνδέεται ο μαθητής με το αγροτικό περιβάλλον,εθίζεται στην επιστημονική έρευνα,χρησιμοποιόντας τις κατάλληλες πληροφορίες και μαθένει τα επιτεύγματα τις σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας.

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

 

            ΚΑΛΙΕΡΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

Ο καπνός μπορεί να καλλιεργηθεί σε ολόκληρη την  υδρόγειο. Για να αποδώσει όμως εμπορεύσιμη ποιότητα καλιεργίται σε ορισμένες περιοχές όπου ο συνδιασμός του κλίματος με τις εδαφικές συνθήκες παρέχουν ένα προϊον που διαθέτη Ορισμένα αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά.

 

ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΙΑ

Ο  σπόρος του καπνού είναι πολύ μικρός (10.000 σπόροι ζυγίζουν 1 γραμμάριο) και απαιτεί καλές συνθήκες για να φυτρώσει.Η σπορά στην Ελλάδα γίνεται σε διάφορες εποχές Πχ.τον Δεκέμβριο(Πελοπόννησο), Ιανουάριο(Νησιά), Μάρτιο(Βόρεια Ελλάδα).Εδώ παρατηρούμε ότι οσο ποίο ψυχρό είναι το κλίμα τόσο πιο αργά γίνεται η σπορά, ο καπνόσπορος που χρησιμοποιείται για σπορά πρέπει να είναι γενετικά καθαρός και ώριμος.Η βλαστική του ικανότητα να είναι πάνω από 90%.Το χρώμα του πρέπει να είναι γιαλυστερό.Η ποσότητα του σπόρου ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του καπνού.Το έδαφος που θα δεχθεί τους σπόρους θα πρέπει να είναι γόνιμο,καλά οργωνένο,προστατευόμενο από ψυχρούς ανέμους,και εκτεθειμένο στον Ήλιο.Το έδαφος συνήθως απολυμαίνετε με χημικά μέσα (Πχ.Βρωμιούχο μεθύλιο) με σκοπό τον έλεγχο των ασθενειών,των ζιζανίων,των εντόμων και των νηματωδών.Μεγάλη σημασία δίνεται στα ποτίσματα και τον αερισμό του σπορείου.Το πότισμα διακόπτεται 2-4μέρες πριν από την μεταφύτευση για να μπορέσουν να σκληραγωγηθούν τα φυτά.Αλλές καλλιεργιτηκές απαιτήσεις στο σπορείο είναι το συχνό βοτάνισμα για την απομάκρυνση των ζιζανίων.

       ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ

Η πρώτη προϋπόθεση για την πετυχημένη καλλιέργεια καπνού είναι η διάθεση καλά αναπτυγμένων,υγιών φυταρίων στην κατάλληλη εποχή (από τον Απρίλιο-Μάιο).Η ωρίμανση των φυταρίων ποικίλη σε χρόνο ανάλογα με τον τύπο του καπνού.Πριν γίνει η μεταφύτευση,το έδαφος που θα δεχθεί τα φυτάρια θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να οργωθή,για να έχουμε συνέχει και γρήγορη αύξηση του καπνού. Η φύτευση του καπνού στον αγρό γίνεται σε ευθείες γραμμές, η απόσταση των φυτών ποικιλεί,ανάλογα με τον τύπο του καπνού,τη γονιμότητα του εδάφους, την υγρασία κ.λ.π.

 

                   ΑΡΔΕΥΣΗ

Οι απαιτήσεις του καπνού σε νερό ποικίλοι.Το νερό αυξάνει την στρεμματική απόδοση των ανατολικών καπνών,αλλά επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα.Γενικά τα καλλίτερα καπνά είναι αυτά που καλλιεργούνται σε ξηροφυτικές συνθήκες.

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Τα ζιζάνια καταπολεμούνται  κατά κανόνα με τα σκαλίσματα δύο ή τρεις εβδομάδες μετά την μεταφύτευση.Η σημαντικότερες ασθένειες και εχθροί, είναι Μυκητολογικές ασθένειες.Οφείλετε στον μύκητα Etysiphae Cichotaceatuvu και προσβάλει τα φύλλα.Οι σπουδαιότερες ασθένειες είναι.

Περονόσπορος

Φυτοφθορά

Ριζοκτονία

Φουζάριο

Βερτισίλιο

  

 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι απαιτήσεις του καπνού σε θρεπτικά στοιχειά διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του καπνού.Για παράδειγμα τα ανατολικά καπνά(Μπασμάς,Αργινίου,Σαμψούς,Τσεμπέλια κ.λ.π.) έχουν λιγότερες απαιτήσεις,τα Βιρτζίνια βρίσκονται σε ενδιάμεση θέση ενώ τα Μπέρλευ έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις.

 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το άζωτο (Ν).Την σημαντικότερη επίδραση από όλα τα στοιχεία για την ανάπτυξη του καπνού, την έχει το άζωτο, η επίδραση του αζώτου περιληπτικά συνοψίζεται ως εξής.

1)Όταν δώσουμε στο φυτό άζωτο και αρκετή υγρασία τότε έχουμε αύξηση του μεγέθους του φυτού,μείωση του πάχους και του ειδικού βάρους.Οταν όμως η υγρασία δεν είναι επαρκής έχουμε χοντρότερα φύλλα.

2)Για να έχουμε αύξηση σε ποιότητα και απόδοση του καπνού θα πρέπει να δώσουμε ακριβώς την σωστή ποσότητα  αζώτου) Αν δώσουμε περισσότερη ποσότητα η απόδοση δεν αυξάνεται και πέφτει η ποιότητα του καπνού.

β) Αν δώσουμε λιγότερη ποσότητα έχουμε κακή ανάπτυξη του καπνού.Μικρές αποδώσεις και φύλλα κακής ποιότητας.

 

Φώσφορος (Ρ).Ο φώσφορος είναι θρεπτικό στοιχείο και προστίθεται στο έδαφος με τα χημικά λιπάσματα.Χρισημεύει στην σύνθεση πρωτεϊνών και υδατανθράκων,προσλαβάνεται σε όλη την διάρκεια ανάπτυξης του φυτού και βοηθά στην ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος.Οταν υπάρχει έλλειψη φωσφόρου έχουμε αργεί ανάπτυξη του καπνού.Τα φύλλα έχουνε σκούρο πράσινο χρώμα και λεύκες κηλίδες.

Η παραγωγή του καπνού είναι μικρών αποδόσεων και κακής ποιότητας.

 

Κάλιο(Κ).Το κάλιο αποτελεί το κύριο συστατικό της τέφρας του καπνού και είναι δείκτης για την ποιότητα του καπνού.Το κάλιο συντελεί στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος βελτιώνει τις καλλιέργειες στην ξηρασία και τις ασθένειες.

Η επαρκής ποσότητα καλίου βελτιώνει την ποιότητα των φύλλων των καπνών και αυξάνει την καυσιμότητα.Αντίθετα η ανεπάρκεια προκαλεί υποβαθμισμένης ποιότητας προϊόν.

 

Το ασβέστιο (Ca). Είναι το δεύτερο στοιχείο μετά το κάλιο που αποτελεί το κατά 50% το συστατικό της τέφρας  του καπνού.

Παίζει σημαντικό ρόλο,για  την πρόσληψη των θρεπτικών στο έδαφος.

 

Μαγνήσιο (Mg).Το μαγνήσιο είναι συστατικό της χλωροφύλλης.Εψει σχέση με την ανάπτυξη του φυτού.Η έλλειψη μαγνησίου προκαλεί κακής ποιότητας φύλλα, έχουν κακή καυσιμότητα και δυσάρεστη γεύση καπνίσματος.

 

Το Χλώριο (cal).Tο χλώριο είναι ένα από τα βασικά ιχνοστοιχεία. Μικρές ποσότητες χλωρίου βελτιώνει την αντοχή του καπνού στην ξηρασία.Οταν υπάρχει περισσότερο χλώριο στο έδαφος,τα καπνά έχουν βαρύ πράσινο χρώμα.Η τοξικότητα του χλωρίου μειώνεται εάν προσθέσουμε ασβέστιο και νιτρικό άζωτο.

 

Το Βόριο (Β).Μικρές ποσότητες βορίου είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του καπνού.Ελλήψεις βορίου παρουσιάζονται συνήθως σε αλκαλικά εδάφη αλλά και σε εδάφη με χαμηλό ΡΗ (κάτω από 4,5) παρατηρήθηκε έλλειψη βορίου.

 

Το Μαγνήσιο (Mη).Έλλειψη μαγνησίου σπανίως παρατηρείται σε εδάφη που καλλιεργούνται καπνά. Όταν  τα εδάφη είναι όξινα το μαγνήσιο διαλύεται εύκολα και προσλαμβάνεται από το φυτό σε τοξικές συγκεντρώσεις.

        

      

  

                   ΚΛΙΜΑ

Παλιότερα ο καπνός καλλιεργείτο μόνο στα τροπικά κλίματα.Σήμερα καλλιεργείται σε όλα σχεδόν τα μέρη της γης σε ποικιλία εδάφους και κλιματολογικών συνθηκών.

Το κλίμα της Ελλάδας είναι ξηρό και θερμό με αρκετές διαφορές από περιοχή σε περιοχή.

 Η Ελλάδα επίσης έχει μεγάλη ποικιλία εδαφών.

Τα καπνά όμως που καλλιεργούνται στην Ελλάδα με οποιαδήποτε συνθήκη δίνουν ξηρό προϊόν καλής ποιότητας.

Οι καλλιεργούμενοι τύποι καπνού στην Ελλάδα προτιμούν θερμοκρασίες 15C έως 35C.

Ο καπνός είναι ανθεκτικός στην ξηρασία.Ομως ορισμένοι τύποι καπνών, όπως τα καπνά Virginia και Burley με ικανοποιητική υγρασία, δίνουν καλή ποιότητα καπνού.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση υγρασία τους κατά τους θερινούς μήνες να είναι πάνω από 60%.

Η ηλιοφάνεια παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του φυτού του καπνού,δημιουργεί φύλλα χοντρά, με πιο σκούρο χρώμα και περισσότερο άρωμα.Ενω  η μικρότερη έκθεση στον ήλιο δημιουργεί φύλλα λεπτά.

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Παράμετροι που δεν επηρεάζουν το ΡΗ εδάφους από τις κλιματολογικές συνθήκες είναι.

1)Το χαλάζι

2)Ο άνεμος

3)Η ηλιοφάνεια

4)Η θερμοκρασία

Όλες αυτές η συνθήκες του κλίματος έχουν μόνο θετική ή αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του φυτού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ

Κατ’ αρχήν συνέλλεξα τις πληροφορίες μου από διάφορες εγκυκλοπαίδειες και από γεωπόνο.Συζήτησα με αγρότες τις περιοχής μου, μεγάλης και μεσαίας ηλικίας και τους μοίρασα κάποια ερωτηματολόγια.

Έπειτα μελέτησα όλες τις πληροφορίες και έβγαλα ορισμένα συμπεράσματα.

Προσπάθησα να τα παρουσιάσω όσο γίνεται καλύτερα,αξιοποιόντας όλες τις πληροφορίες μου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ΟΡΙΣΜΟΙ

Το Κ.Ι.Ε αναλύει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό εδαφικών δειγμάτων από διάφορές περιοχές τις Ελλάδος όπου καλλιεργούνται καπνά Ανατολικά, Virginia και Burley.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, αλλά και από μακροσκοπικές παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει περίσσεια χλωρίου, συνήθως από τα νερά αρδευσής.Σε ορισμένες περιοχές όπου το ΡΗ είναι χαμηλό, παρατηρήθηκε χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο.

Σε όλες τις καπνικές περιοχές η περιεκτικότητα σε κάλιο είναι χαμηλή έως πολύ χαμηλή.

Έλλειψη Μαγνησίου παρατηρήθηκε σε αμμώδη εδάφη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

               ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για την σωστή ανάπτυξη του φυτού του καπνού, το έδαφος θα πρέπει να έχει το σωστό ΡΗ.

Εάν το έδαφος έχει όξινή ή αλκαλική αντίδραση, θα πρέπει να γίνεται διόρθωση με την προσθήκη διαφόρων υλικών.

Έτσι θα έχουμε καπνά υγιοί και καλής ποιότητας.     

 

 

 

 

               ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτάσεις  προς τους καπνοπαραγωγούς.

1)Ο έλεγχος των χωραφιών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ανά 2 έως 3 χρόνια.

2)Να συμβουλεύονται τους γεωπόνους,όσο αναφορά την ασβέστωση του εδάφους, ούτως ώστε να γίνεται σε κατάλληλη εποχή και με τα σωστά υλικά.

3)Εάν υπάρχει υποψία οξύτητας του εδάφους χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην χρησιμοποίηση οξινοπιών λιπασμάτων (θεϊκή ή νιτρική αμμωνία),αλλά και ασβεστούχα (ασβεστούχο, νιτρική αμμωνία).

4)Για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές και για κάθε απορία να απευθύνονται στο Κ.Ι.Ε. και στους τοπικούς γεωπόνους του Ε.Ο.Κ.

Προτάσεις προς την πολιτεία.

1)Να γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια στους καπνοκαλλιεργητές από ειδικούς ανά νομό.

2)Να υπάρχει υποχρεωτική εκπαίδευση για τους νέους αγρότες.

3)Να δοθούν από την πολιτεία οικονομικά κίνητρα .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εγκυκλοπαίδειες

1)ΚΟΡΙΟΣ.Ι.,<Ελλαδική έγχρωμη παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια>.

Εκδόσεις ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΖΟΥ

2)ΤΣΙΟΥΝΗ. Α.,<Σχολικός θησαυρός>.

Σύγχρονες εκδόσεις.

3)ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.Γ.,<Θησαυρός γνώσεων>.

Εκδόσεις ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

4)ΚΙΟΥΣΗΣ.Γ.,<Ερευνα και πειραματισμός στην τεχνολογία>.

Εκδόσεις ΑΘ.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

5)Πληροφορίες από γεωπόνο.