Χρίστος Μαρκαντώνης

Δάσκαλος, M.Sc., Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιμορφωτής Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ

Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

                         
 
Αρχική Βιογραφικό Εισηγήσεις Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό λογισμικό Βιβλιογραφία Ενδιαφέρουσες σελίδες Επικοινωνία  
Εκπαιδευτικοί Σχολεία              
       
 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

 

 

Στοιχεία Εποικοινωνιασ:

 

Τηλ.: 6974275265

E-mail: xrmarkandonis@gmail.com

Url:       http://users.fth.sch.gr/xrmarkandonis

             http://xrmark.webnode.com

 

   

Σπουδεσ

 

·       Υποψήφιος Διδάκτορας, με θέμα διατριβής: «Ο ρόλος ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.        Προσέγγιση με μικτές μεθόδους έρευνας».

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Θεσσαλίας

 

·       Μεταπτυχιακός τίτλος: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Βαθμός Άριστα 9,56.                                              Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2007.

 

  •  Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

·       Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας.

 

·     Πτυχίο ΣΕΛΔΕ. ΣΕΛΔΕ Λαμίας, 1991.  

    

·       Πιστοποίηση Ξένης Γλώσσας, Επιπέδου Β2:

Certificate, London Examinations London Tests of English Upper Intermediate Communication – Edexcel Level 3 - B2.

University of Westminster, London Examinations London Tests of English Edexcel International. Athens, May, 2005.

 

  • Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:

-    Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ - Επιμορφωτής Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ΥΠΔΒΜΘ, 2008 (ΦΕΚ 849/12-5-2008).

-    Πιστοποίηση, Certificate Information Technology. Cambridge Skills Award in ITskills - Foundation Level Certificate.          University of Cambridge. Athens, July 2001.

-    Πιστοποίηση ICT Intermediate - Word Processing, Spreadsheets, Internet Services, Presentations, 2007.

 

 

Συγγραφικό και Ερευνητικό Εργο

 

 

Διδακτορικη Διατριβη - Πανελλαδικη Ερευνα

 

·      «Ο ρόλος ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας      και Επικοινωνίας από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προσέγγιση με μικτές μεθόδους έρευνας». Πανελλαδική έρευνα    στα πλαίσια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με άδεια του ΥΠΔΒΜΘ και κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010).

 

Μεταπτυχιακη Διατριβη - Ερευνα

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2007). «Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διοίκηση και την Εκπαιδευτική Διαδικασία στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης των νομών Φθιώτιδας & Ευρυτανίας».

     Μεταπτυχιακή Διατριβή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιβλέποντες καθηγητές: Σαραφίδου Γιασεμή - Όλγα και Κόλλιας Βασίλειος.           Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2007. Ταξινομικός αριθμός DEWEY: 371.334, 21 εκδ.  

     Διαθέσιμο: http://library.lib.uth.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/214077/showfull.egw/2+0+1+full

 

Παραγωγη Διδακτικόυ Υλικόυ σε cd-rom

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2002). «Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Νέες Τεχνολογίες»

  Αυτοέκδοση. Λαμία, 2002. ISBN 960-92027-1-3 (CDROM)

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2002). «Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στα Φυσικά. Το

  Ηλεκτρικό κύκλωμα». Αυτοέκδοση. Λαμία, 2002. ISBN 960-92027-0-5 (CDROM).

 

Εισηγήσεις σε Πρακτικα Επιστημονικων Συνέδριων με Κριτεσ

 

·     (Δημητρακάκης, Κ. & Μαρκαντώνης, Χ., 2002) «Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Νέες Τεχνολογίες στο Δημοτικό Σχολείο.          Μια μελέτη περίπτωσης». Πρακτικά 3ου διεθνούς συνεδρίου «Oι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, τόμος Β΄, σσ. 321-326. ISBN 960-03-3401-3           ISBN SET 960-03-3399-8. Διαθέσιμο: http://www.etpe.eu/files/proceedings/uploads/p057.pdf

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., Δημητρακάκης, Κ. & Μανιάτης, Π., 2004). «Μια εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Η περίπτωση του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος». Πρακτικά 4ου διεθνούς συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Αθήνα, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθήνας, 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2004, τόμος Β΄, σσ. 15-24. ISBN SET 960-88359-0-9.

     Διαθέσιμο: http://www.etpe.eu/files/proceedings/filessyn/B15-24.pdf

 

Σημείωση: Η παραπομπή (Δημητρακάκης Κων/νος) δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και δεν υπηρετεί την επιστημονική 

                    δεοντολογία. Δείτε τα γνήσια πρακτικά του συνεδρίου

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2006). «Η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας». Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου «Διοίκηση της Εκπαίδευσης».               Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3/12/2006, τόμος 1, σελ. 36-43. ISBN 978-960-8206-35-9 &                                      SET: 978-960-8206-34-2. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2006/periexomena.html

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2006). «Σκιαγράφηση του Διευθυντή-Ηγέτη. Ο Διευθυντής Σχολείου και ο Διευθυντής Τράπεζας. Μια μελέτη περίπτωσης». Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου «Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3/12/2006, τόμος 2, σσ. 221-228. ISBN 978-960-8206-35-9 & SET: 978-960-8206-34-2.   

Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2006/periexomena.html

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Διενέξεις Διευθυντή Σχολικής Μονάδας με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο: Μελέτη περιπτώσεων». Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών,14-16/3/2008, τόμος 1, σσ. 129-137.                          ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Η επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας για       την περίοδο 2007-2011. Μελέτη περίπτωσης». Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό- Αξιολόγηση       και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών,14-16/3/2008, τόμος 1, σσ. 138-146.     ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Ο Καινοτόμος και Αποτελεσματικός Ηγέτης» Ο καινοτόμος και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός  ηγέτης». Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 14-16/3/2008, τόμος, 1, σσ. 147-156. ISBN 978-960-8206-38-0                      & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Σενάριο διδασκαλίας της συστολής και διαστολής των αερίων με το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. στο Δημοτικό Σχολείο». Πρακτικά 1ου πανελλήνιου συνεδρίου «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». Νάουσα, e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε και Παν. Ένωση Εκπαιδευτικών για την     αξιοποίηση των ΤΠΕ στις Φυσ.  Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος», 9-11 Μαΐου 2008, τόμος A΄, σελ. 104-111.                         ISBN 978-960-98034-4-1. Έκδοση: Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσ/κη, 2008.

Διαθέσιμο: http://ekped.gr/praktika/das/11_162k.swf

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Σενάριο διδασκαλίας περιγραφικού κειμένου με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα του Δημοτικού Σχολείου». Πρακτικά 1ου πανελλήνιου συνεδρίου «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδ/κού      έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». Νάουσα, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε και Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών «Μιχάλης    Δερτούζος», 9-11 Μαΐου 2008, τόμος A΄, σελ. 96-103. ISBN 978-960-98034-4-1. Έκδοση: Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, 2008. Διαθέσιμο: http://ekped.gr/praktika/das/10_161k.swf

 

 ·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Διδασκαλία των γωνιών με την παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού The Geometers Sketchpad στο Δημοτικό Σχολείο». Πρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου «Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 4-5/10/2008,           σσ. 228-242.  ISBN: 978-960-88368-9-1 (CDROM).

     Διαθέσιμο: http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_5ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2008.pdf

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Διδασκαλία της Τέχνης στην αρχαϊκή εποχή με το λογισμικό Κασταλία στο Δημοτικό Σχολείο. Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, ερυθρόμορφα και μελανόμορφα αγγεία, Κούροι και Κόρες». Πρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου     «Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 4-5/10/2008, σσ. 215-227.  ISBN: 978-960-88368-9-1 (CDROM).       Διαθέσιμο: http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_5ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2008.pdf

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., Σαραφίδου, Γ., 2008). «Ο ρόλος των στάσεων και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ». Πρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών        της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Σύρος, e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε, www.ekped.gr, www.epyna.gr, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 8-10 Μαΐου 2009, τόμος Α΄, σελ. 156-166. ISBN: 978-960-89753-5-4.

Πρόγραμμα συνεδρίου: http://e-diktyo.eu/uploads/pdf/Programma_Syros_09.pdf

 

·     (Μαρκαντώνης, Χ., 2009). «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη από επιμορφωμένους στη χρήση τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». Πρακτικά 6ου πανελλήνιου συνεδρίου «Σχολείο 2.0». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 17-18 Οκτωβρίου 2009, σσ. 104-116. ISBN: 978-960-88368-7-7 (CDROM).

     Διαθέσιμο: http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_6ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2009.pdf

 

·     (Μαρκαντώνη, Σ. & Μαρκαντώνης, Χ., 2010). «Διδακτική παρέμβαση στη Μελέτη Περιβάλλοντος με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα». Πρακτικά 7ου πανελλήνιου συνεδρίου.                                Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, 30-31 Οκτωβρίου 2010, σσ. 88(756)-98(766). ISBN 978-960-99435-0-5 (CDROM).

     Διαθέσιμο: http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_7ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2010.pdf

 

 Συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης

 

·       «Εισαγωγή στους Η/Υ, περιβάλλον χρήσης γραφικών». Από: 07/02/1966     Έως: 29/03/1996.  Διάρκεια 40 ώρες.

Διοργάνωση: Π.Ε.Κ. Λαμίας

 

·       «Επιμόρφωση στη χρήση Η/Υ». Από: Ιανουάριος 2001     Έως: Ιούνιος 2001.  Διάρκεια 124 ώρες.

Διοργάνωση: Intered – Κέντρα Πληροφορικής

 

·       «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

Από: 01/04/2002 Έως: 05/06/2002. Διάρκεια 48 ώρες.

Διοργάνωση: Κοινωνία της Πληροφορίας - 291 ΚΣΕ – 12ο Δημ. Σχολείο Λαμίας,

 

·       «Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών», κωδ. προγράμματος 25033Μ06. Από: 09/10/2006     Έως: 13/10/2006

Διοργάνωση: Ινστούτο Επιμόρφωσης - Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Στερεάς Ελλάδας.

 

·       «Κατάρτιση εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με εξειδίκευση στις παρουσιάσεις».

Από: 25/6/2007  Έως: 20/9/2007. Διάρκεια 100 ώρες. Διοργάνωση: Υπ. Απασχόλησης-Κοινωνικής Προστασίας.

 

·       «Επιμόρφωση Επιμορφωτών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Από: 26/11/2007  Έως: 01/03/2008. Διάρκεια 350 ώρες.

Διοργάνωση: ΥΠΔΒΜΘ-ΕΥΕ Εκπ/κών Δράσεων – ΠΑΚΕ Παν. Θεσσαλίας.

 

·       «Εργαστηριακές δραστηριότητες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας»

Από: 9/5/2008  Έως: 11/5/2008. Διοργάνωση: 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

 

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

 

·       «Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής», 3ο ετήσιο Συνέδριο. Παν. Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.

       Πάτρα, 4 έως 6 Μαΐου 2001.

                                      

·       «Οργάνωση & Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων». Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας και

      Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Ι.Ε/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Αθήνα, 11 έως 13 Μαΐου 2001.

 

·       «Εθελονισμός – Δράσεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση». Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων & Δήμος Λαμιέων.

      Λαμία, 8 έως 10 Ιουνίου 2001.

 

·       «1ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας». Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Λαμίας. Λαμία, 3-4 Νοεμβρίου 2001.

 

·       «Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο.

     Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα, 18 έως 21 Απριλίου 2002.

 

·       «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», 3ο Διεθνές Συνέδριο. Ελληνική Επιστημονική

      Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Παν. Αιγαίου – ΤΕΠΑΕΣ. Ρόδος, 26 έως 29 Σεπτεμβρίου 2002.

 

·       «Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας.

      Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2002.

 

·       «Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές». Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κέντρο Έρευνας Επιστήμης & Εκπαίδευσης - Κ.Ε.ΕΠΙ.ΕΚ. Αθήνα, 29/11 έως 1/12/2002.

 

·       «2ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας». Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Λαμίας. Λαμία, 20 - 21 Σεπτεμβρίου 2003.

 

·       «Πολιτισμός - Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση». Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και              Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Βόλος, 23-25 Απριλίου 2004.

 

·     «Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δια Βίου Μάθηση». Γεν. Γραμματεία Επιμόρφωσης Ενηλίκων, Ο.ΕΠ.Ε.Ε.Κ., Παν. Μακεδονίας,

     ΕΑΠ, Παν. Στερεάς Ελλάδας, ΤΕΙ Λαμίας, ΝΕΛΕ Φθιώτιδας. Λαμία, 16 - 17 Απριλίου 2005.

 

·     «Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγική & Διδακτική Διάσταση», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο.              

      ΟΜΕΡ - Παν. Θεσσαλίας. Βόλος, 14-16/10/2005.

 

·       «Αλλαγές στην Εκπαίδευση: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών και του Σχολείου. Προκλήσεις για την Εκπαίδευση των

      Εκπαιδευτικών». Παν. Θεσσαλίας-Παιδαγωγικό Τμήμα. Βόλος, 11-12 Νοεμβρίου 2005.

 

·       «Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες», 3ο πανελλήνιο συνέδριο. ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. Πειραιάς - Κορυδαλλός, 30/9 έως 1/10 2006.

 

·       «ΤΠΕ και Εκπαίδευση», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο. ΕΈΕΠ-ΤΠΕ. Πειραιάς, 6 & 7 Οκτωβρίου 2007.

 

·       «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»,

      1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας. e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε και Παν. Ένωση Εκπ/κών «Μιχάλης Δερτούζος». Νάουσα, 9-11/5/2008.

 

·       «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 5ο πανελλήνιο συνέδριο. Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών «Μιχάλης Δερτούζος» & e-Δίκτυο-ΤΠΕ. Σύρος, 8-10 Μαΐου 2009.

 

·       «Σχολείο 2.0», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο. ΕΈΕ Π-ΔΤΠΕ. Πειραιάς - Πολυχώρος «Απόλλων», 17 & 18 Οκτωβρίου 2009.

 

·       «5ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας». Δήμος Λαμιέων & Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Λαμίας. Λαμία, 16-18 Απριλίου 2010.

 

·       «Το μέλλον της μάθησης», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο. ΕΈΕ Π-ΔΤΠΕ. Πειραιάς - Πολυχώρος «Απόλλων», 30 & 31 Οκτωβρίου 2010.

 

Συμμετοχή σε Επιμορφωτικα Σεμιναρια

 

·       «Γνωριμία - Χρήση Εποπτικών Μέσων και Οργάνων Διδασκαλίας». ΥΠΔΒΜΘ. –Ενδοσχολική επιμόρφωση. Λαμία, 15 Φεβρουαρίου 1999.

 

·       «Πενθήμερο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Παιδ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν. Αθήνας & Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης Φθιώτιδας. Λαμία, 11-19/12/1999.

 

·       «Κλιματικές Αλλαγές – Ακραία καιρικά φαινόμενα. Διαχείριση νερού στα πλαίσια της αειφορίας. Εφαρμογές στην  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας-Υπάτης. Στυλίδα-Υπάτη, 1-4/2/2001.

 

·       «Ημέρα του Ποταμού». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Θέρμου & Εθν. Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης «Το Ποτάμι».   Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, 2-4/3/2001.

 

·       «Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Διάλογος για το ΔΕΠΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης». Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Λαμία, 9/3/2002.

 

·       «Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Φυσικών Επιστημών».

      Σχ. Σύμβουλος 3ης Περ. Π.Ε. Φθιώτιδας. Ενδοσχολική Επιμόρφωση-12ο Δημ. Σχολείο Λαμίας, 28 Μαρτίου 2002.

 

·       «Δειγματικές Διδασκαλίες με Διαθεματική Προσέγγιση». Σχολικός Σύμβουλος 13ης Εκπ/κής Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής. Λαμία, 4 Απριλίου 2002.

 

·       «Το μάθημα της Γεωγραφίας στην Ε΄ τάξη». Σχολικός Σύμβουλος 3ης και 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας. Ενδοσχολική Επιμόρφωση - 12ο Δημ. Σχολείο Λαμίας, 17 Ιανουαρίου 2003.

 

·       «Βιωματική και Μεθοδολογική Προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο και στο ΚΠΕ». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης και Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας. Στυλίδα, 31/1 έως 1/2 2003.

 

·       «Μαλιακός…ένα ξεχωριστό περιβάλλον». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης. Στυλίδα, 14-16 /11/2003.

 

·       «Θερμαλισμός – Οικολογία – Πολιτισμός, σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης. Στυλίδα, 21-23 Νοεμβρίου 2003.

 

·       «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο». Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. Λαμία, 11 Δεκεμβρίου 2003.

 

·       «Αξιοποίηση εργαστηρίων Η/Υ». Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας-Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε.. 12ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 10 Φεβρουαρίου 2004.

 

·       «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές με μαθησιακές  δυσκολίες». Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας ΠΤΔΕ Παν. Πατρών

      (Καθ. Κ. Πόρποδας). Λαμία, 19/2 έως 2/3 2004. Διάρκεια 30 ώρες.

 

·       «Γεωπολιτιστικά μονοπάτια, από την Όθρυ στο Μαλιακό με θέα: τη Μυθολογία, την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον

      και την ανάπτυξη». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Στυλίδα, 19-21 Μαρτίου 2004.

 

·       «Εξεταστικό Software-Syllabus Cambridge». Vellum Global Educational Services & Cambridge International Examinations For

      University of Cambridge International Examinations. Θεσσαλονίκη, 9 Ιανουαρίου 2005.

 

·       «Ελιά, Ελαιόλαδο, Διατροφικές Αξίες». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Στυλίδα, 11-13 Φεβρουαρίου 2005.

 

·       «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο». Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. Λαμία, 14 Απριλίου 2005.

 

ΣυμμετοχH σε Επιμορφωτικεσ ΗμερIδες

 

·       «Δειγματικές διδασκαλίες Νεοελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών στη Β΄ τάξη Δημοτικού». Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας. Δημ. Σχολείο Εχιναίων Φθιώτιδας, 5 Δεκεμβρίου 2000. Διάρκεια 6 ώρες.

 

·       «Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο». Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Μαγνησίας. Αλμυρός, 15/3/2001.

 

·       «Μεθοδολογική προσέγγιση-Δειγματικές διδασκαλίες Νεοελληνικής Γλώσσας και Μελέτης Περιβάλλοντος στη Δ΄ τάξη Δημοτικού». Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας. 12ο Δημ. Σχολείο Λαμίας, 20 Μαρτίου 2001. Διάρκεια 6 ώρες.

 

·       «Οργάνωση Σχολικής Μονάδας και Διδακτική Πράξη». Σύμβουλος Π.Ε. Φωκίδας. Πολύδροσο Φωκίδας, 28 Μαΐου 2001.

 

·       «Το Εκπαιδευτικό Έργο και η Εποπτεία του». Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Μαγνησίας. Αλμυρός, 29 Μαΐου 2001.

 

·       «Οργάνωση Σχολικής Μονάδας και Εκπαιδευτική Πράξη». Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Μαγνησίας. Αλμυρός, 30 Μαΐου 2001.

 

·       «Γλωσσική Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου-ΙΕΛ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2001.

·       «Η ταυτόχρονη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης μέσα από ένα πολυγλωσσικό-πολυμεσικό περιβάλλον». Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου & 12ο Δημ. Σχολείο Λαμίας. 12ο Δημ. Σχ. Λαμίας, 28 Νοεμβρίου 2001.

 

·       «Η ταυτόχρονη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης μέσα από ένα πολυγλωσσικό-πολυμεσικό περιβάλλον». Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου & Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Φωκίδας. Άμφισσα, 29 Νοεμβρίου 2001.

 

·       «Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών στο ΔΕΠΠΣ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση». Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2002.

 

·       «Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Μαγνησίας. Αλμυρός, 15 Μαΐου 2002.

 

·       «Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσκολίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Συμπτωματολογία-Διάγνωση-Αντιμετώπιση).

      Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Μαγνησίας. Αλμυρός, 22 Μαΐου 2002.

 

·       «Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσκολίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Συμπτωματολογία-Διάγνωση-Αντιμετώπιση).

      Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Φωκίδας. Άμφισσα, 19 Ιουνίου 2002.

 

·       «Τρόποι συμμετοχής σε διακλαδικά σχολικά δίκτυα». Δ/νση Α/θμιας & Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας. Λαμία, 9/10/2002.

 

·       «Περιβάλλον, Οικονομία, Παιδεία». Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. Λαμία, 7 Δεκεμβρίου 2002.

 

·       «Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο». Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας & Δημοτικό Σχολείο Ραχούλας. Λάρισα, 22 Φεβρουαρίου 2003.

 

·       «Αντιστάσεις στον Εκπαιδευτικό και Κοινωνικό Αποκλεισμό: Η συμβολή της Διαπολιτισμικής παιδαγωγικής».

      Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Λαμία, 11 Μαρτίου 2004.

 

·       «Προγράμματα Ειδικής Αγωγής. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος - Διδακτικές Προσεγγίσεις». Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

     13ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής. Λαμία, 17 Ιουνίου 2004.

 

·       «Διαχείριση Κινδύνου και Δημόσια Διοίκηση». Υπ. Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Λαμία, 25-26 Ιουνίου 2004.

 

·       «Το παιδί που θρηνεί και ο ρόλος της Σχολικής Κοινότητας». ΥΠΔΒΜΘ - Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Λαμία, 19 Μαρτίου 2005.

 

·       «Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στην κανονική τάξη». Ινστιτ. Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Λαμίας. Λαμία, 15 Απριλίου 2005.

 

·       «Σκέψεις και Προβληματισμοί για το Παρόν & το Μέλλον της Ελληνικής Γλώσσας». ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίνων. Λαμία 23/5/2005.

   

·       «Αξιοποίηση βασικών και προηγμένων υπηρεσιών του Σχολικού Δικτύου και υπηρεσιών ελέγχου πρόσβασης (web filtering)-θέματα ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο διαδίκτυο». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

      για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Λαμία, 4 Απριλίου 2006.

 

·       «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». ΥΠΔΒΜΘ-Ειδική

      Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Αθήνα, 5 Μαΐου 2008.

 

 

Επιστημονική Δραστηριότητα

 

Επιμορφωτικό Εργο

          ·     Επιμορφωτής στο πρόγραμμα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην       

          Εκπαίδευση». Από: Σεπτέμβριος 2002  Έως: Οκτώβριος 2002. Διάρκεια 80 ώρες.

          Διοργανωτής: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας.

            ·   Επιμορφωτής στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών. Θεματική Πεδίο: «Νέες                       Τεχνολογίες». Από: Νοέμβριος 2004 Έως: Δεκέμβριος 2004. Διάρκεια 5 ώρες. Διοργανωτής: ΥΠΔΒΜΘ - ΠΕΚ Λαμίας.

            ·     Επιμορφωτής σε επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φθιώτιδας με θέμα:                 «Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη». Από: 16/02/2005 Έως: 16/02/2005.  Διάρκεια 3 ώρες.                  Διοργανωτής: Σχολικός Σύμβουλος 4ης Εκπ/κής Περ. Φθιώτιδας.

           ·     Επιμορφωτής στο «Ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα Νέα Διδακτικά    Πακέτα». Από: 04/09/2006  Έως: 14/09/2006. Διάρκεια 30 ώρες. Διοργανωτής: ΥΠΔΒΜΘ - ΠΕΚ Λαμίας.

           ·     Επιμορφωτής στο ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη   της Κριτικής Δημιουργικής Σκέψης». Από: 2/3/2007  Έως: 12/5/2007. Διάρκεια 20 ώρες. Διοργανωτής: Ο.ΕΠ.ΕΚ. - ΠΕΚ Λαμίας.

           ·     Επιμορφωτής στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. ΚΣΕ 4ου ΤΕΕ Λαμίας, κωδικός προγράμματος 510/628/2.                      Από 07/05/2008 έως 30/06/2008. Διάρκεια 96 ώρες.

            ·     Επιμορφωτής στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. ΚΣΕ 1ου ΤΕΕ Λαμίας, κωδικός προγράμματος 1673/1793/6.               Από 26/09/2008 έως 04/11/2008. Διάρκεια 36 ώρες.

            ·     Επιμορφωτής στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ΚΣΕ ΠΕΚ Λαμίας, κωδικός προγράμματος 1012/2.                           Από 08/09/2008 έως 03/11/2008 2008. Διάρκεια 36 ώρες.

                  ·     Επιμορφωτής στην Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Θεματική ενότητα: «Χρήση των Νέων Τεχνολογιών  κατά γνωστικό αντικείμενο». ΠΕΚ Λαμίας, Σχολικό έτος 2007-2008. Διάρκεια 5 ώρες.

         ·     Επιμορφωτής στην Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Θεματικές ενότητες: «Το σχολείο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό κέντρο», «Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης» και «Συζήτηση για θέματα που έχουν σχέση με την επιμορφωτική διαδικασία και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη διδακτική πράξη και στο χώρο εργασίας τους». ΠΕΚ Λαμίας, Σχ. έτος 2009-2010. Διάρκεια 6 ώρες.

         ·     Επιμορφωτής στην Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Θεματική ενότητα: «Χρήση των Νέων Τεχνολογιών κατά γνωστικό αντικείμενο». ΠΕΚ Λαμίας, Σχ. έτος 2009-2010. Διάρκεια 6 ώρες.

                 ·     Επιμορφωτής στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ΚΣΕ ΠΕΚ Λαμίας, κωδικός προγράμματος 1012/2. Από 08/09/2009 έως 06/11/2008 2008. Διάρκεια 96 ώρες.

                 ·     Επιμορφωτής στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. ΚΣΕ - 1ο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, κωδικός προγράμματος 2037-1.                   Από 09/02/2010 έως 01/07/2010. Διάρκεια 96 ώρες και έξι (6) 3/ωρες υποστηρικτές συναντήσεις για πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων).

                ·     Επιμορφωτής στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. ΚΣΕ - 1ο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, κωδικός προγράμματος 2037-2.              Από 09/02/2010 έως 01/07/2010. Διάρκεια 96 ώρες και έξι (6) 3/ωρες υποστηρικτές συναντήσεις για πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων).

                 ·     Επιμορφωτής στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. ΚΣΕ - 4ο ΕΠΑΛ Λαμίας, κωδικός προγράμματος 628-2.                      Από 08/02/2010 έως 01/07/2010. Διάρκεια 96 ώρες και έξι (6) 3/ωρες υποστηρικτές συναντήσεις για πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων).

      ·     Επιμορφωτής σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ηλεκτρονική αλληλογραφία και οργάνωση του ηλεκτρονικού αρχείου των Σχολείων», όπου επιμορφώθηκαν οι Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας 2ου Γραφείου Π.Ε. Φθιώτιδας. Εργαστήριο πληροφορικής 3ου Δημ. Σχολείου Λαμίας, 17&24/11/2010. Διάρκεια 10 διδακτικές ώρες.

     ·   Επιμορφωτής στο Β΄επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. ΚΣΕ - ΚΕΚ Διαγόρας Λαμίας, κωδικός προγράμματος 3219-1             Από 14/12/2010 έως 02/06/2011. Διάρκεια 96 ώρες και δέκα (10) 3/ωρες υποστηρικτές συναντήσεις για πρακτική άσκηση  των επιμορφούμενων).

·     Επιμορφωτής στο Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. ΚΣΕ - 1ο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, κωδικός προγράμματος 2037-5.                             Από 03/10/2011 έως 28/03/2012. Διάρκεια 48 ώρες και οκτώ (8) 3/ωρες υποστηρικτές συναντήσεις για πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων). 

  

Προσθετο Διδακτικο Εργο

 

       ·     Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Διδασκαλία του μαθήματος «Νέες   Τεχνολογίες». Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας. Από: 25/011/2003  Έως: 10/06/2004. Διάρκεια 92 ώρες. 

         ·     Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Διδασκαλία του μαθήματος «Νέες Τεχνολογίες». Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας. Από: 08/11/2004   Έως: 15/06/2005. Διάρκεια 107 ώρες. 

   

Εισηγήσεις σε Επιμορφωτικεσ Ημεριδεσ

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2001). «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας». Ημερίδα Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Φθιώτιδας και Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Μελετών-Ερευνών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδα με τίτλο: «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Λαμία, 19-6-2001.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2001). «Οι Νέες τεχνολογίες στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας». Ημερίδα Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και 12ου Δημ. Σχολείου Λαμίας, στα πλαίσια του έργου MYTHE (IST-199-12395) «Η ταυτόχρονη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης μέσα από ένα πολυγλωσσικό-πολυμεσικό περιβάλλον». Λαμία, 28/112001.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2001). «Οι Νέες τεχνολογίες στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας». Ημερίδα Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και Σχολικού Συμβούλου 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Φωκίδας, στα πλαίσια του έργου MYTHE (IST-199-12395)

      «Η ταυτόχρονη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης μέσα από ένα πολυγλωσσικό-πολυμεσικό περιβάλλον». Άμφισσα, 29/11 2001.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2001). «Οργάνωση Εργαστηρίου Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο», «Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα», «Νέες Τεχνολογίες και Παραγωγή Γραπτού Λόγου. Παραγωγή Διδακτικού Υλικού-Ηλεκτρονικό Βιβλίο» και «Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών-Χρήση Προσομοιώσεων. Παραγωγή Διδακτικού Υλικού – Ηλεκτρονικό Βιβλίο». Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 3ης Περιφ.Π.Ε. Μαγνησίας «Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Αλμυρός, 15/5/2002.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2002). «Διδακτική Φυσικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ». Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 1ης & 2ης Περιφέρειας Φθιώτιδας «Ο εκπαιδευτικός και οι καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις». Λαμία, 19 Ιουνίου 2002.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2002). «Διδακτική προσέγγιση του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος μέσα από ένα μοντέλο προσομοίωσης. Παραγωγή διδακτικού υλικού». Ημερίδα Σχ. Συμβούλου 4ης Περ. Π.Ε. Φθιώτιδας «Διδασκαλία βιωμάτων και κινητοποίησης-παρουσίαση σχεδίων εργασίας». Λαμία, 20 Ιουνίου 2002.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2006). «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών».                    Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 4ης Περ. Π.Ε. Φθιώτιδας. «Παιδαγωγική - Επιμορφωτική Ημερίδα». Λαμία, 16 Ιουνίου 2006.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2006). «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση προσομοιώσεων - Η Υδροστατική πίεση».   Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 2ης Περ. Π.Ε. Μαγνησίας «Παιδαγωγική-Επιμορφωτική Ημερίδα». Βόλος, 17 Ιουνίου 2006.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2006). «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών».                     Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 2ης Περ. Π.Ε. Φθιώτιδας «Παιδαγωγική - Επιμορφωτική Ημερίδα». Λαμία, 19 Ιουνίου 2006.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2010). «Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό των μαθημάτων της Πρώτης Δημοτικού. Παρουσίαση Σχεδίου      Εργασίας στα Μαθηματικά». Ημερίδα Σχολικής Συμβούλου 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Φθιώτιδας «Γλώσσα, Μαθηματικά και Φιλαναγνωσία στην Α΄ Δημοτικού». Λαμία, 1ο Δημ. Σχολείο 29/9/ 2010.

 

·       (Μαρκαντώνης, Χ., 2010). «Παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών». Ημερίδα Σχολικής Συμβούλου 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Φθιώτιδας «Οι Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Η/Υ και του Διαδραστικού Πίνακα». Λαμία, 3ο Δημοτικό Σχολείο 8/12/2010.

   

Μελοσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Επιστημονικων Συνεδρίων

           ·       Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με θέμα: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση». Πολυχώρος «Απόλλων», Νομαρχίας Πειραιά, 6 & 7 Οκτωβρίου 2007.

 

Μελοσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Επιμορφωτικων Ημερίδων - Σεμιναρίων

 

             ·    Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Η ταυτόχρονη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και     

           ως δεύτερης μέσα από ένα πολυγλωσσικό-πολυμεσικό περιβάλλον». Διοργάνωση: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου &

           12ο Δημ. Σχολείο Λαμίας, στα πλαίσια του έργου MYTHE (IST-1999-12395). Λαμία, 28 Νοεμβρίου 2001 .

           ·    Μέλος Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας, με θέμα: «Η ταυτόχρονη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως               δεύτερης μέσα από ένα πολυγλωσσικό-πολυμεσικό περιβάλλον».

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου & Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Φωκίδας, στα πλαίσια του έργου MYTHE (IST-1999-12395). Άμφισσα, 29 Νοεμβρίου 2001.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

Διοργάνωση: Σχ. Σύμβουλος 3ης Περ. Π.Ε. Μαγνησίας. Αλμυρός, 15/5/2002.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσκολίες στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση (Συμπτωματολογία – Διάγνωση - Αντιμετώπιση)».

Διοργάνωση: Σχ. Σύμβουλος 3ης Περ. Π.Ε. Μαγνησίας. Αλμυρός, 22/5/2002.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: « Ο εκπαιδευτικός και οι καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις».

Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος 1ης και 2ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Λαμία, 6ο Δημοτικό Σχολείο, 19 Ιουνίου 2002.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσκολίες στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση (Συμπτωματολογία – Διάγνωση - Αντιμετώπιση)».

Διοργάνωση: Σχ. Σύμβουλος Π.Ε. Φωκίδας. Άμφισσα, 19/06/2002.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Διδασκαλία βιωμάτων και κινητοποίησης-Παρουσίαση σχεδίων εργασίας».

Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Λαμία, 12ο Δημοτικό Σχολείο, 20 Ιουνίου 2002.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Ο Διευθυντής του σύγχρονου Σχολείου».

Διοργάνωση: Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας. Λαμία, 9/9/ 2002.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2003-2004».

Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Λαμία, 11ο Δημοτικό Σχολείο, 9 Σεπτεμβρίου 2003.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2003-2004».

Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Λαμία, 14ο Δημοτικό Σχολείο, 10 Σεπτεμβρίου 2003.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Σεμιναρίου, με θέμα: «Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Ευέλικτη Ζώνη».

Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Λαμία, 12ο Δημοτικό Σχολείο, 10 Οκτωβρίου 2005.

 

·       Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας, με θέμα: «Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Η/Υ και του Διαδραστικού Πίνακα». Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Λαμία, 3ο Δημοτικό Σχολείο, 8 Δεκεμβρίου 2010.

 

Πρωτοβουλίες-Υλοποίηση Καινοτόμων Εκπαιδευτικων Προγραμματων

 

·       Οργάνωση και Λειτουργία του Πρώτου Εργαστηρίου Πληροφορικής σε Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας, με προσωπική πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου, το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Χρόνος υλοποίησης: Σχολικό έτος 2000-2001.

Τόπος υλοποίησης: 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

 

·       Οργάνωση και υλοποίηση με επιτυχία προγράμματος «Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη    Διδακτική Πράξη», με προσωπική πρωτοβουλία και σε συνεργασία με Διευθυντή του Σχολείου, το Σύλλογο Διδασκόντων          και το Σχολικό Σύμβουλο της 2ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας. Χρόνος υλοποίησης: Σχολικό έτος 2000-2001

Τόπος υλοποίησης: 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

 

·       Συμμετοχή στην Πανελλήνια Μαθητική Δράση «Ημέρα του Ποταμού 2001», ως συντονιστής της μαθητικής ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι». Χρόνος υλοποίησης: Σχολικό έτος 2000-2001

Τόπος υλοποίησης: 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας & Σπερχειός ποταμός

 

·       Οργάνωση και υλοποίηση με επιτυχία προγράμματος «Πιλοτικό Πρόγραμμα εισαγωγής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», με προσωπική πρωτοβουλία και σε συνεργασία με Διευθυντή του Σχολείου, το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Π.Ε. Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν Δειγματικές διδασκαλίες και Τηλεδιασκέψεις. Χρόνος υλοποίησης: Σχολικό έτος 2001-2002

Τόπος υλοποίησης: 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

 

·       Συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - ΙΕΛ και Συμμετοχή στην πιλοτική φάση του ευρωπαϊκού προγράμματος MYTHE-IST-1999-12395. Το πρόγραμμα αφορούσε στη δημιουργία μιας πολυγλωσσικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (Ελληνικά, Αγγλικά και Ολλανδικά) για την παράλληλη διδασκαλία μητρικής και δεύτερης γλώσσας.

Χρόνος υλοποίησης: Από: Μάιος 2002  Έως: Ιούνιος 2002. Τόπος υλοποίησης: 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

 

·       Συμμετοχή στην Πανελλήνια Μαθητική Δράση «Ημέρα του Ποταμού 2002», ως συντονιστής της μαθητικής ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Ποτάμι». Χρόνος υλοποίησης: Σχολικό έτος 2001-2002

Τόπος υλοποίησης: 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας & Σπερχειός ποταμός.

 

Επαγγελματική - Υπηρεσιακή δραστηριότητα

 

·       Συντονιστής-Υπεύθυνος για τη λειτουργία του 291 Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης - ΚΣΕ του 12ου Δημ. Σχολείου Λαμίας, για την υλοποίηση προγραμμάτων «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», 2002-2003.

Υλοποίηση προγραμμάτων στο 291 ΚΣΕ, ανά επιμορφωτική περίοδο:

Α΄ περίοδος επιμόρφωσης, τέσσερα προγράμματα από 26/03/2002 έως 05/06/2002

Β΄ περίοδος επιμόρφωσης, πέντε προγράμματα από 16/09/2002 έως 09/11/2002

Γ΄ περίοδος επιμόρφωσης, ένα πρόγραμμα από 10/03/2003 έως 01/05/2003.

 

  • Πιστοποιημένος Επιμορφωτής στην επαγγελματική κατηγορία 2440 / Δάσκαλοι Δημοτικών Σχολείων, ενταγμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, 2006.

·     Γραμματέας Επιτροπής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ του Ν. Φθιώτιδας, του «Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Κοινωνία της Πληροφορίας΄΄, Άξονας προτεραιότητας: Μέτρο 1.2»

     Από: 15/01/2007  έως: 25/11/2007.

 

 

Μέλος Επιστημονικών Σωματείων

 

  • Μέλος του Commonwealth Council for Educational Administration and Management (CCEAM).

 

  • Μέλος του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.)

 

  • Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Διάδοση των ΤΠΕ. ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

 

Ηθικές  Αμοιβές - Εκφραση  Υπηρεσιακησ  Ικανοποιησησ

 

  • «Αναμνηστικό Συμμετοχής», από το ΥΠΔΒΜΘ.

Αιτιολογία: Αναγνώριση για την ουσιαστική συμβολή στην 1η Διεθνή Έκθεση για το παιδί Interkid. Θεσσαλονίκη, 18-26 Φεβρουαρίου 1987.

 

·       «Έκφραση Υπηρεσιακής Ικανοποίησης», από το Σχολικό Σύμβουλο της 13ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, κ. Βασίλειο      Κουτκιά. Αιτιολογία: Βαθειά υπηρεσιακή ικανοποίηση για τη μεγάλη συμβολή μου με την τεχνογνωσία στην επιτυχή     παρουσίαση Δειγματικών Διδασκαλιών με μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη χρήση Η/Υ και τα ευμενή σχόλια εκπαιδευτικών, Αρχών του νομού Φθιώτιδας και Μ.Μ.Ε. για την επιτυχία Ημερίδας Ειδικής Αγωγής, με θέμα: «Δειγματικές διδασκαλίες με τη διαθεματική προσέγγιση και χρήση Η/Υ». Λαμία, 13/04/2002.

 

·       «Έκφραση Συγχαρητηρίων», από το Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαγνησίας, κ. Μιλτιάδη Κατσαρό.

Αιτιολογία: Άριστη προετοιμασία και άψογη παρουσίαση των εισηγήσεων, με θέμα: «Ένταξη των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα», «Νέες Τεχνολογίες και Παραγωγή Γραπτού Λόγου. Παραγωγή διδακτικού υλικού-Ηλεκτρονικό Βιβλίο» και «Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών. Χρήση Προσομοιώσεων. Παραγωγή Διδακτικού Υλικού - Ηλεκτρονικό Βιβλίο», στην επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή      των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Αλμυρός, 17/05/2002.

 

·       «Έκφραση Συγχαρητηρίων», από το Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Φθιώτιδας, κ. Γεώργιο Δημόπουλο.

Αιτιολογία: Σχεδιασμός και οργάνωση δειγματικής διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, στα πλαίσια    ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο 12ο Δ. Σχ. Λαμίας, στις 28/03/2002.

 

·       «Έκφραση Συγχαρητηρίων», από το Σχολικό Σύμβουλο της 4ης Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Φθιώτιδας, κ. Μιλτιάδη Κατσαρό.

Αιτιολογία: Πρόθυμη και ενεργός συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Φθιώτιδας σε θέματα διδακτικής πρακτικής. Άριστη οργάνωση και παρουσίαση «Δειγματική Αξιοποίησης των Νέων    Τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Φυσικών Επιστημών», για τους διδάσκοντες στην      Ε΄τάξη των σχολείων της 4ης Περιφέρειας, στο 12ο Δ. Σχ. Λαμίας, στις 16/02/2005.

 

Αλλα Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες

 

     Κατασκευή ιστοσελίδων στο διαδίκτυο:

·     http://3dimlam.webnode.com               3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

·     http://12dim-lamias.fth.sch.gr              12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

·     http://www.fournas.gr                          Ο Φουρνάς των Αγράφων

·     http://users.fth.sch.gr/xrmarkandonis   Χρίστος Μαρκαντώνης

 

·       Συνεργάτης-Επιτηρητής εξετάσεων της Vellum Education Services για: Cambridge international Diprolas, 2002-2008.

 

     Κοινωνική δράση:

 

·       Μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Φουρνιωτών Φθιώτιδας «Το Ζαχαράκι». Από: 1987 έως: 2002

 

·       Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Φουρνιωτών Φθιώτιδας «Το Ζαχαράκι». Από: 2002   έως: 18 Μαρτίου 2011.