Χρίστος Μαρκαντώνης

Δάσκαλος, M.Sc., Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιμορφωτής Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ

Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

                         
 
Αρχική Βιογραφικό Εισηγήσεις Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό λογισμικό Βιβλιογραφία Ενδιαφέρουσες σελίδες Επικοινωνία

 

Εκπαιδευτικοί Σχολεία            

 

       
 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διδακτορικη Διατριβη

       «Ο ρόλος ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προσέγγιση με μικτές μεθόδους έρευνας». Πανελλαδική έρευνα στα πλαίσια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με άδεια του ΥΠΔΒΜΘ και κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010). (σε εξέλιξη)

Μεταπτυχιακη Διατριβη – Ερευνα

«Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διοίκηση και την Εκπαιδευτική Διαδικασία στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης των νομών Φθιώτιδας & Ευρυτανίας».

Μεταπτυχιακή Διατριβή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιβλέποντες καθηγητές: Σαραφίδου Γιασεμή - Όλγα και Κόλλιας Βασίλειος. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2007. Ταξινομικός αριθμός DEWEY: 371.334, 21 εκδ.   Διαθέσιμο: http://library.lib.uth.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/257656/showfull.egw/1+0+5+full

Εισηγήσεις σε Πρακτικα Επιστημονικων Συνέδριων με Κριτεσ

 (Δημητρακάκης, Κ. & Μαρκαντώνης, Χ., 2002) «Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Νέες Τεχνολογίες στο Δημοτικό Σχολείο. Μια μελέτη περίπτωσης». Πρακτικά 3ου διεθνούς συνεδρίου «Oι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, τόμος Β΄, σσ. 321-326. ISBN 960-03-3401-3  ISBN SET 960-03-3399-8.

Διαθέσιμο: http://www.etpe.eu/files/proceedings/uploads/p057.pdf

(Μαρκαντώνης, Χ., Δημητρακάκης, Κ. & Μανιάτης, Π., 2004). «Μια εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Η περίπτωση του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος». Πρακτικά 4ου διεθνούς συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Αθήνα, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθήνας, 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2004, τόμος Β΄, σσ. 15-24. ISBN SET 960-88359-0-9. Διαθέσιμο: http://www.etpe.eu/files/proceedings/filessyn/B15-24.pdf

* Παραποίηση των πρακτικών του συνεδρίου από τον κ. Δημητρακάκη

 (Μαρκαντώνης, Χ., 2006). «Η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας». Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου «Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3/12/2006, τόμος 1, σελ. 36-43. ISBN 978-960-8206-35-9 & SET: 978-960-8206-34-2.

Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2006/periexomena.html

 (Μαρκαντώνης, Χ., 2006). «Σκιαγράφηση του Διευθυντή-Ηγέτη. Ο Διευθυντής Σχολείου και ο Διευθυντής Τράπεζας. Μια μελέτη περίπτωσης». Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου «Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3/12/2006, τόμος 2, σσ. 221-228. ISBN 978-960-8206-35-9 & SET: 978-960-8206-34-2.  

           Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2006/periexomena.html

(Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Διενέξεις Διευθυντή Σχολικής Μονάδας με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο: Μελέτη περιπτώσεων». Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών,14-16/3/2008, τόμος 1, σσ. 129-137. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php

 (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Η επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας για την περίοδο 2007-2011. Μελέτη περίπτωσης». Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών,14-16/3/2008, τόμος 1, σσ. 138-146. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php

(Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Ο Καινοτόμος και Αποτελεσματικός Ηγέτης» Ο καινοτόμος και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ηγέτης». Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 14-16/3/2008, τόμος, 1, σσ. 147-156. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3.

Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php

(Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Σενάριο διδασκαλίας της συστολής και διαστολής των αερίων με το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. στο Δημοτικό Σχολείο». Πρακτικά 1ου πανελλήνιου συνεδρίου «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». Νάουσα, e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε και Παν. Ένωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στις Φυσ.  Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος», 9-11 Μαΐου 2008, τόμος A΄, σελ. 104-111. ISBN 978-960-98034-4-1. Έκδοση: Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσ/κη, 2008. Διαθέσιμο: http://ekped.gr/praktika/das/11_162k.swf

 (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Σενάριο διδασκαλίας περιγραφικού κειμένου με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα του Δημοτικού Σχολείου». Πρακτικά 1ου πανελλήνιου συνεδρίου «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». Νάουσα, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε και Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών «Μιχάλης Δερτούζος», 9-11 Μαΐου 2008, τόμος A΄, σελ. 96-103. ISBN 978-960-98034-4-1. Έκδοση: Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, 2008. Διαθέσιμο: http://ekped.gr/praktika/das/10_161k.swf

 (Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Διδασκαλία των γωνιών με την παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού The Geometer’s Sketchpad στο Δημοτικό Σχολείο». Πρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου «Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 4-5/10/2008, σσ. 228-242.  ISBN: 978-960-88368-9-1 (CDROM). http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_5ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2008.pdf

(Μαρκαντώνης, Χ., 2008). «Διδασκαλία της Τέχνης στην αρχαϊκή εποχή με το λογισμικό Κασταλία στο Δημοτικό Σχολείο. Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, ερυθρόμορφα και μελανόμορφα αγγεία, Κούροι και Κόρες». Πρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου «Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 4-5/10/2008, σσ. 215-227.  ISBN: 978-960-88368-9-1 (CDROM). Διαθέσιμο:

http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_5ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2008.pdf

(Μαρκαντώνης, Χ., Σαραφίδου, Γ., 2008). «Ο ρόλος των στάσεων και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ». Πρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Σύρος, e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε, www.ekped.gr, www.epyna.gr, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 8-10 Μαΐου 2009, τόμος Α΄, σελ. 156-166. ISBN: 978-960-89753-5-4.

Πρόγραμμα συνεδρίου: http://e-diktyo.eu/uploads/pdf/Programma_Syros_09.pdf

 (Μαρκαντώνης, Χ., 2009). «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη από επιμορφωμένους στη χρήση τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». Πρακτικά 6ου πανελλήνιου συνεδρίου «Σχολείο 2.0». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 17-18 Οκτωβρίου 2009, σσ. 104-116. ISBN: 978-960-88368-7-7 (CDROM)

http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_6ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2009.pdf

(Μαρκαντώνη, Σ. & Μαρκαντώνης, Χ., 2010). «Διδακτική παρέμβαση στη Μελέτη Περιβάλλοντος με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα». Πρακτικά 7ου πανελλήνιου συνεδρίου. Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, 30-31 Οκτωβρίου 2010, σσ. 88(756)-98(766). ISBN 978-960-99435-0-5 (CDROM). Διαθέσιμο:

http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_7ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2010.pdf

Διδακτικό Υλικό σε cd-rom

  (Μαρκαντώνης, Χ., 2002). «Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Νέες Τεχνολογίες»

  Αυτοέκδοση. Λαμία, 2002. ISBN 960-92027-1-3 (CDROM)

(Μαρκαντώνης, Χ., 2002). «Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στα Φυσικά.

 Το Ηλεκτρικό κύκλωμα».

 Αυτοέκδοση. Λαμία, 2002. ISBN 960-92027-0-5 (CDROM).