Ακολουθούν μερικά εγχειρίδια χρήσης για την πλατφόρμα διαχείρησης τάξης e-Class:

 Τα παραπάνω εγχειρίδια είναι πλέον ξεπερασμένα. Θα βρείτε νεότερα εδώ.