Ακολουθούν μερικά εργαλεία που μπορεί να κάνουν την εργασία σας με το GeoGebra πιο εύκολη και γρήγορη:

  1. Διάμεσος Τριγώνου Σχεδιάστε τη διάμεσο ενός τριγώνου δίνοντας τις κορυφές του.
  2. Διχοτόμος Τριγώνου Σχεδιάστε τη διχοτόμο ενός τριγώνου δίνοντας τις κορυφές του.
  3. Ύψος Τριγώνου Σχεδιάστε το ύψος ενός τριγώνου δίνοντας τις κορυφές του.
  4. Υπερβολή Σχεδιάστε μια υπερβολή δίνοντας τις εστίες και το 2α.
  5. Έλλειψη Σχεδιάστε μια έλλειψη δίνοντας τις εστίες και το 2α.