Αφορμή για τη δημιουργία ενός ιστοχώρου στάθηκε η επιμόρφωση Β' επιπέδου που παρακολούθησα κατά το 1ο εξάμηνο του 2010. Αρχική ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για το μάθημα, όμως στην πορεία φάνηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τρόπος ταξινόμησης και παρουσίασης υλικού.

Ο παρόν ιστοχώρος αποτελεί εξέληξη του πρώτου χώρου που έφτιαξα (σε Joomla! 1.5) και έχει φτιαχτεί σε Joomla! 1.6, ακολουθώντας την εξέληξη του Joomla! Επομένως βασίζεται μεταξύ άλλων σε πολλή και καλή εθελοντική εργασιά ανθρώπων από ολόκληρο τον πλανήτη. Τους ευχαριστώ πολύ!