Για οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση, πρόταση κ.τ.λ. μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στέλνοντας στο xt_gr79 πα πα κι yahoo τελεία com.